Obtenció de Cartes de Pagament


N.I.F. / Identificació fiscal
Concepte
Import del rebut en el període anterior