10/04/2020 12:32:04
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Tablón de anuncios / edictos

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

Descripción Fecha publicación  
SALOU AJUNTAMENT P4318500H. Ofici aprovació provisional, BOPT de l'aprovació del Pressupost de 2020 (AJUNTAMENT, PATRONAT I CRT). 27/12/2019 Mostrar

Contratación

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSI/7/2020 13/03/2020 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte tècnic - APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 11 I NOU CAMP D'ENTRENAMENT DE PORTERS (P-0720) 06/03/2020 Mostrar
Convocatòria de l'examen per a l'obtenció de la credencial municipal de conductor de taxi de Salou per a l'any 2020. 06/03/2020 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte - APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES SIMPLIFICAT PER A L'AMPLIACIÓ DE LA VORERA NORD DEL CARRER DE LES SÍNIES DE SALOU (P-4019) 25/02/2020 Mostrar

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

Descripción Fecha publicación  
EDICTE TAULER - BAIXES OFICI PADRO HABITANTS 09/19 21/02/2020 Mostrar
EDICTE TAULER - BAIXES OFICI PADRO HABITANTS 08/2019 21/02/2020 Mostrar
EDICTE TAULER - BAIXA OFICI PADRÓ HABITANTS INCIÈNCIA 144 IA.019 19/02/2020 Mostrar

Gestión Tributaria

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CE2/7/2020 09/04/2020 Mostrar
APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER A L'EXERCICI 2020 08/04/2020 Mostrar
Publicació BOPT - Aprovació padró taxes any 2020 entrada i sortida de vehicles mitjançant les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe 17/03/2020 Mostrar
APROVACIÓ PADRÓ DE IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EXERCICI 2020 16/03/2020 Mostrar
Edicte matrícula provisional IAE 2020 16/03/2020 Mostrar
EDICTE PADRÓ TAXA MERCAT MUNICIPAL 2020 13/03/2020 Mostrar
Publicación BOE - Relación liquidaciones IIVTNU. Citación para ser notificado por comparecencia. 11/03/2020 Mostrar

Otros

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CBS/6/2020 12/03/2020 Mostrar
CONVOCATÓRIA SUBVENCIÓN ENTIDADES ACCION SOCIAL 2020 - CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ ENTITATS EN MATÈRIA D'ACCIÓ SOCIAL 2020 20/02/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ A LES DESPESES DE SUBMINISTRES DE LA LLAR (AIGUA, LLUM I GAS) 2020 12/02/2020 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CBS/8/2019 11/04/2019 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
Exposició al públic de l'aprovació inicial de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Salou per a l'any 2020. 11/03/2020 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA UNA FUNCIONÀRIA AJUNTAMENT HOSPITALET DE LLOBREGAT AMB CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIU 14/02/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 14 PLACES AGENT INTERÍ POLICIA LOCAL SALOU ANY 2020 14/02/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL ENCARREGAT/DA MANTENIMENT EDIFICIS 17/01/2020 Mostrar
PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL TÈCNIC/A MITJÀ/NA SERVEI RRHH, ORGANITZACIÓ I QUALITAT 08/01/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA OFICIAL PRIMERA BRIGADA AMB PERFIL PALETERIA 04/10/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA OFICIAL PRIMERA BRIGADA PERFIL ENCARREGAT MAGATZEM I ESDEVENIMENTS 04/10/2019 Mostrar
PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA OFICIAL PRIMERA BRIGADA PERFIL MAQUINISTA 04/10/2019 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Els/las treballadors/es interessats/des podeu passar pel Servei de RH a consultar aquesta informacio. 20/09/2019
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT ACOMPANYANT TRANSPORT ESCOLAR 08/07/2019 Mostrar
OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2019 AJUNTAMENT DE SALOU 14/05/2019 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE L'AJUNTAMENT DE POLINYÀ 14/03/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT PROFESSORS/ES UEC (Unitat Escolarització Compartida) 05/02/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL PERMANENT DE MONITORS/ES ESPECIALISTES ESPORTS 12/07/2016 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES PER L'AJUNTAMENT DE SALOU 02/10/2015 Mostrar

Secretaría General

Descripción Fecha publicación  
DECRET D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SALOU AL "MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS" 24/03/2020 Mostrar
Anunci nou Cartipàs municipal_3. 12/02/2020 Mostrar

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CGT/6/2020 12/03/2020 Mostrar
Anunci informació pública. Aprovació inicial per Junta de Govern Local de data 30-01-2020 del projecte d'urbanització del PAU CS-19 18/02/2020 Mostrar
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
Convocatòria per a l'accés al Pla d'Ocupació Local Jaume I 2020 12/02/2020 Mostrar
Pla local d'ocupació Torre Vella 2020 06/02/2020 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE SAXO 16/11/2010 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

Descripción Fecha publicación  
Procés de participació ciutadana (art. 133.2 Llei 39/2015), referent a la modificació de l'Ordenança reguladora del servei urbà de taxi del municipi de Salou 03/03/2020 Mostrar

Generalitat de Catalunya y CCAA

Descripción Fecha publicación  
Anunci d'Informació pública del Projecte constructiu del sanejament dels nuclis de Mar i Pins, Cala Crancs i vessant llevant de Cap Salou, als termes municipals de Salou i Vila-Seca i de la llista dels béns i els drets afectats per le obres, clau: LSA.00009/02.P-AP19-01 06/03/2020 Mostrar

Administración General del Estado

Descripción Fecha publicación  
LLISTAT GENERAL DE CANDIDATS A JURAT POPULAR 16/01/2019 Mostrar

Otras administraciones locales

No existen documentos en este apartado

Jefaturas provinciales de tráfico

No existen documentos en este apartado

Registro y Notarios

Descripción Fecha publicación  
Requeriment per declaració d'hereus ab-instetato JOSE ANTONIO HERNAIZ SORIANO 03/03/2020 Mostrar

Otros

No existen documentos en este apartado

Patronato de turismo de Salou

Descripción Fecha publicación  
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: AUXILIARS INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals febrer 2020 06/03/2020 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: REPARTIDORS/ES. Actualitzat finals maig de 2015. 14/01/2020 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals novembre 2019 13/01/2020 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: CONDUCTORS/ES Actualitzat: Finals març 2019. 25/04/2019 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: COBRADORS/ES. Actualitzat: Finals febrer de 2019 19/03/2019 Mostrar
Bases convocatòria borses de treball permanents d'informadors, auxiliars d'informació, (repartidors- TANCADA), conductors i cobradors del Trenet Turístic_octubre 2015. Patronat de Turisme de Salou. 05/10/2015 Mostrar


Subir