26/10/2021 09:50:55
> INFORMACIÓ MUNICIPAL > Tauler d'anuncis / edictes > Tauler d'anuncis / edictes

Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Salou

Descripció Data de publicació  
Informe de la Sindicatura de Comptes 13/2020, relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017 29/10/2020 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Altres

Descripció Data de publicació  
Publicació BOPT valoració 1era relació ajuda subministres 04/10/2021 Mostrar
ANUNCI SOBRE AMPLIACIÓ DE LA DOTACIÓ PRESPUESTARIA DE LA CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓ PER LES DESPESES DE SUBMINISTRES DE LA LLAR (AIGUA, LLUM I GAS) DE L'EXERCICI ANTERIOR. 01/10/2021 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Comptabilitat

No existeixen documents en aquest apartat

Contratació

Descripció Data de publicació  
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA S5800001I. Informe 9/2021, relatiu al control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus en municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017DONAR COMPTE DE L'INFORME 9/2021, RELATIU AL CONTROL MUNICIPAL DE LES CONCESSIONS DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA DE RESIDUS EN MUNICIPIS AMB POBLACIÓ SUPERIOR A 20.000 HABITANTS, EXERCICI 2017 (EXPEDIENT NÚMERO 18070/2019). 27/08/2021 Mostrar

Esports

No existeixen documents en aquest apartat

Estadística

Descripció Data de publicació  
EDICTE TAULER - BAIXES OFICI 05/2021 08/10/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 141, FITXER 43905IA521. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 05/10/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDENCIA 141, FITXER 43905IA421. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 05/10/2021 Mostrar
Comprovació residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 141, fitxer 43905IA321. Audiència als interessats. 05/10/2021 Mostrar
Comprovació residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 141, fitxer 43905IA221. Audiència als interessats. 05/10/2021 Mostrar
Comprovació residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 141, fitxer 43905IA121. Audiència als interessats. 05/10/2021 Mostrar
LLISTA DEFINITIVA DE CANDIDATS A JURATS 01/02/2021 Mostrar

Gestió Tributària

Descripció Data de publicació  
Edicte aprovació padró IAE 2021 06/09/2021 Mostrar

Policia Local

No existeixen documents en aquest apartat

Recursos Humans

Descripció Data de publicació  
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL INCLOSA EN L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'ANY 2021 23/07/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT TREBALLADORS/ES SOCIALS 02/11/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT ACOMPANYANT TRANSPORT ESCOLAR 08/07/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT PROFESSORS/ES UEC (Unitat Escolarització Compartida) 05/02/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL PERMANENT DE MONITORS/ES ESPECIALISTES ESPORTS 12/07/2016 Mostrar
Convocatòria una borsa de treball permanent de PROFESSORS/ES DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Secretaria General

Descripció Data de publicació  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CMG/43/2021 25/10/2021 Mostrar
Decret de convocatòria de la sessió AYT/PLE/12/2021. 22/10/2021 Mostrar

Urbanisme

Descripció Data de publicació  
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatòries de formació i treball

Descripció Data de publicació  
Convocatòria una borsa de treball permanent de PROFESSORS/ES DE SAXO 16/11/2010 Mostrar

Programa Carretera i Manta

No existeixen documents en aquest apartat

Processos participatius

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya i CCAA

Descripció Data de publicació  
EDICTE.- Anunci d'inici de la tramitació d'expedient d'abandonament d'embarcacions. Exp. ABN-0001-21. 27/09/2021 Mostrar

Administració General de l’Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Altres administracions locals

No existeixen documents en aquest apartat

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registre i Notaris

No existeixen documents en aquest apartat

Altres

No existeixen documents en aquest apartat

Patronat de turisme de Salou

Descripció Data de publicació  
Anunci Tancament borses de treball Patronat de Turisme de Salou. 25/06/2021 Mostrar


Pujar