30/09/2020 23:42:26
> INFORMACIÓ MUNICIPAL > Tauler d'anuncis / edictes > Tauler d'anuncis / edictes

Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Salou

Descripció Data de publicació  
Ofici de l'aprovació provisional, telemàtic en tauler edictes i BOPT - PRIMERA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 2020 28/09/2020 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Altres

Descripció Data de publicació  
Anunci tercera i última valoració de les sol·licituds presentades per a la subvenció sol·licitud d'ajuts econòmics per a subvencionar les despeses de subministraments de la llar (aigua, llum i gas) de l'exercici anterior. 30/09/2020 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CPC/20/2020 30/09/2020 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CMG/33/2020 29/09/2020 Mostrar
anunci , segona valoració de les sol·licituds presentades per a la subvenció sol·licitud d'ajuts econòmics per a subvencionar les despeses de subministraments de la llar (aigua, llum i gas) de l'exercici anterior - SUBVENCIÓ A LES DESPESES DE SUBMINISTRES DE LA LLAR (AIGUA, LLUM I GAS) 22/09/2020 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CBS/17/2020 17/09/2020 Mostrar
Anunci relatiu a aprovació inicial, si escau, de la segona modificació de l'ordenança reguladora del servei urbà de taxi del municipi de Salou - Modificació ordenança reguladora del servei urbà de taxi del municipi de Salou. 11/08/2020 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CBS/8/2019 11/04/2019 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Comptabilitat

Descripció Data de publicació  
SALOU AJUNTAMENT P4318500H. Ofici aprovació provisional, BOPT de l'aprovació del Pressupost de 2020 (AJUNTAMENT, PATRONAT I CRT). 27/12/2019 Mostrar

Contratació

No existeixen documents en aquest apartat

Esports

No existeixen documents en aquest apartat

Estadística

Descripció Data de publicació  
EDICTE TAULER - BAIXES OFICI PADRÓ HABITANTS RFA. 12/2018 29/09/2020 Mostrar
EDICTE TAULER - BAIXES OFICI PADRÓ HABITANTS RFA.11/19 22/09/2020 Mostrar

Gestió Tributària

Descripció Data de publicació  
Aprovació del padró de l'Impost sobre Activitats Econòmiques 2020 14/09/2020 Mostrar
EDICTE PADRÓ DEL CEMENTIRI ANY 2020 21/08/2020 Mostrar
EDICTE PADRO TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS 2020 21/08/2020 Mostrar

Policia Local

No existeixen documents en aquest apartat

Recursos Humans

Descripció Data de publicació  
CONVOCATÒRIA VUIT PLACES ADMINISTRATIUS/VES RESERVADES A TORN PROMOCIÓ INTERNA 27/07/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA SERGENT TORN RESERVAT A PROMOCIÓ INTERNA 22/07/2020 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA UNA FUNCIONÀRIA AJUNTAMENT HOSPITALET DE LLOBREGAT AMB CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIU 14/02/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 14 PLACES AGENT INTERÍ POLICIA LOCAL SALOU ANY 2020 14/02/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL ENCARREGAT/DA MANTENIMENT EDIFICIS 17/01/2020 Mostrar
PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL TÈCNIC/A MITJÀ/NA SERVEI RRHH, ORGANITZACIÓ I QUALITAT 08/01/2020 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Els/las treballadors/es interessats/des podeu passar pel Servei de RH a consultar aquesta informacio. 20/09/2019
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT ACOMPANYANT TRANSPORT ESCOLAR 08/07/2019 Mostrar
OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2019 AJUNTAMENT DE SALOU 14/05/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT PROFESSORS/ES UEC (Unitat Escolarització Compartida) 05/02/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL PERMANENT DE MONITORS/ES ESPECIALISTES ESPORTS 12/07/2016 Mostrar

Secretaria General

Descripció Data de publicació  
Decret de convocatòria de la sessió AYT/PLE/8/2020. 25/09/2020 Mostrar

Urbanisme

Descripció Data de publicació  
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatòries de formació i treball

Descripció Data de publicació  
ANUNCI DEL LLISTAT definitiu ADMESOS I EXCLOSOS POL JAUME I 2020.pdf 31/07/2020 Mostrar
Convocatòria una borsa de treball permanent de PROFESSORS/ES DE SAXO 16/11/2010 Mostrar
Convocatòria una borsa de treball permanent de PROFESSORS/ES DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Programa Carretera i Manta

No existeixen documents en aquest apartat

Processos participatius

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l’Estat

Descripció Data de publicació  
ANUNCIO SOBRE NOTIFICACION DE EMPLAZAMIENTOS RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS N 923/2020 Y 927/2020 SECCION 8 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL- RESOLUCION 18-05-2020 ESTUDIO INFORMATIVO PARA LA IMPLANTACION DEL ANCHO ESTANDAR EN EL TRAMO CASTELLON TARRAGONA DEL CORREDOR MEDITERRANEO 22/09/2020 Mostrar
LLISTAT GENERAL DE CANDIDATS A JURAT POPULAR 16/01/2019 Mostrar

Altres administracions locals

No existeixen documents en aquest apartat

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registre i Notaris

No existeixen documents en aquest apartat

Altres

No existeixen documents en aquest apartat

Patronat de turisme de Salou

Descripció Data de publicació  
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: AUXILIARS INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals febrer 2020 06/03/2020 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: REPARTIDORS/ES. Actualitzat finals maig de 2015. 14/01/2020 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals novembre 2019 13/01/2020 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: CONDUCTORS/ES Actualitzat: Finals març 2019. 25/04/2019 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: COBRADORS/ES. Actualitzat: Finals febrer de 2019 19/03/2019 Mostrar
Bases convocatòria borses de treball permanents d'informadors, auxiliars d'informació, (repartidors- TANCADA), conductors i cobradors del Trenet Turístic_octubre 2015. Patronat de Turisme de Salou. 05/10/2015 Mostrar


Pujar