09/05/2021 09:38:11
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Tablón de anuncios / edictos

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
Informe de la Sindicatura de Comptes 13/2020, relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017 29/10/2020 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

No existen documentos en este apartado

Contratación

Descripción Fecha publicación  
Anunci aprovació inicial projecte - APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES PER LA MILLORA DEL PAVIMENT ASFÀLTIC DE DIVERSOS VIALS DE SALOU (P-1362) - ANUALITAT 2021 07/05/2021 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte tècnic - APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES DE RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ, ACS I CALEFACCIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL DE SALOU 30/03/2021 Mostrar

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

Descripción Fecha publicación  
EDICTE TAULER - BAIXES OFICI PADRO HABITANTS RFA. 10/20 04/05/2021 Mostrar
EDICTE TAULER - BAIXA OFICI PADRO HABITANTS INCIDENCIA 144 IA.820 04/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 141, FITXER 43905IA920. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 143, FITXER 43905IAB20. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 143, FITXER 43905IAA20. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 143, FITXER 43905IA020. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 143, FITXER 43905IA920. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDENCIA 143, FITXER 43905IA820. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 143, FITXER 43905IA720. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIO RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 142, FITXER 43905IAB20. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 142, FITXER 43905IAA20. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 142, FITXER 43905IA020. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 142, FITXER 43905IA920. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 142, FITXER 43905IA820. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 142, FITXER 43905IA720. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 141, FITXER 43905IAB20. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDENCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 141, FITXER 43905IAA20. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ DE RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 141, FITXER 43905IA020. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 141, FITXER 43905IZA820. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 03/05/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP INCIDÈNCIA 141 FITXER 43905IA720. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS 03/05/2021 Mostrar
EDICTE TAULER - BAIXA OFICI PADRO HABITANTS INCIDENCIA 144 1A.520 21/04/2021 Mostrar
edicte tauler - BAIXA D'OFICI PADRÓ HABITANTS EXP. 09/2020 21/04/2021 Mostrar
LLISTA DEFINITIVA DE CANDIDATS A JURATS 01/02/2021 Mostrar

Gestión Tributaria

Descripción Fecha publicación  
Comunicación BOE - Citación por compareciencia 26/04/2021 Mostrar

Otros

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA SERGENT INCLOSA EN OPO ANY 2021, TORN RESERVAT A PROMOCIÓ INTERNA. 06/04/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA URGENT PROCÉS SELECTIU 14 PLACES AGENT INTERÍ POLICIA LOCAL ANY 2021 PER NOMENAMENT DE TRES MESOS 30/03/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER PERSONAL D'ESTACIONAMENTS REGULATS EN SUPERFÍCIE (ZONA BLAVA) EN LA CATEGORIA D'INSPECTORS-AGENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 26/02/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT TREBALLADORS/ES SOCIALS 02/11/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA VUIT PLACES ADMINISTRATIUS/VES RESERVADES A TORN PROMOCIÓ INTERNA 27/07/2020 Mostrar
PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL TÈCNIC/A MITJÀ/NA SERVEI RRHH, ORGANITZACIÓ I QUALITAT 08/01/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT ACOMPANYANT TRANSPORT ESCOLAR 08/07/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT PROFESSORS/ES UEC (Unitat Escolarització Compartida) 05/02/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL PERMANENT DE MONITORS/ES ESPECIALISTES ESPORTS 12/07/2016 Mostrar

Secretaría General

No existen documentos en este apartado

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
Redacció anunci inf pública - APORTACIÓ D'ESCRIPTURA DE REPARCEL.LACIÓ VOLUNTÀRIA DE LA PAU S-15 "MIRADOR DE SALOU". 28/04/2021 Mostrar
Redacció d'anunci informació pública. - TRAMITACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PAU CS-19, ENTRE ELS CARRERS CALA DE LA CRANCS I CALA MORISCA, A INSTÀNCIA DE INVERMED DEVELOPMENTS, S.L. 13/04/2021 Mostrar
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE SAXO 16/11/2010 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

No existen documentos en este apartado

Generalitat de Catalunya y CCAA

Descripción Fecha publicación  
ANUNCI d'informació pública del lloc, el dia i l'hora per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades per l'execució del projecte constructiu del sanejament dels nuclis de Mar i Pins, Cala Crancs i vessant llevant de Cap de Salou, als termes municipals de Salou i Vila-Seca (el Tarragonès). 05/05/2021 Mostrar

Administración General del Estado

No existen documentos en este apartado

Otras administraciones locales

No existen documentos en este apartado

Jefaturas provinciales de tráfico

No existen documentos en este apartado

Registro y Notarios

No existen documentos en este apartado

Otros

Descripción Fecha publicación  
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tarragona.- Declaración de ausencia 431/2021. 1ª exposición. 04/05/2021 Mostrar

Patronato de turismo de Salou

Descripción Fecha publicación  
Instància català_Patronat de Turisme Salou 09/02/2021 Mostrar
Instancia Castellano_Patronat de Turisme de Salou 09/02/2021 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: COBRADORS/ES. Actualitzat: Finals febrer de 2019 09/02/2021 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: CONDUCTORS/ES Actualitzat: Finals març 2019. 09/02/2021 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals octubre 2020 17/11/2020 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: AUXILIARS INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals octubre 2020 17/11/2020 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: REPARTIDORS/ES. Actualitzat finals maig de 2015. 14/01/2020 Mostrar
Bases convocatòria borses de treball permanents d'informadors, auxiliars d'informació, (repartidors- TANCADA), conductors i cobradors del Trenet Turístic_octubre 2015. Patronat de Turisme de Salou. 05/10/2015 Mostrar


Subir