Saltar al contingut Saltar a la navegació

Portal toolbar

Sede electrónica
12/07/2024 14:03:11  

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
Informe de la Sindicatura de Comptes 13/2020, relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017 29/10/2020 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

No existen documentos en este apartado

Contratación

Descripción Fecha publicación  
Publicació BOPT 04/07/2024 Mostrar
Anunci - CONTRACTE MENOR D'OBRES PER A L'ADEQUACIÓ DE L'ACCÉS PEATONAL AL PARC DE LA PEDRERA DE SALOU. 28/06/2024 Mostrar
Anunci - Modificació ordenança reguladora del servei urbà de taxi del municipi de Salou. 21/06/2024 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte - APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’ESPAI DEL PLA DE MASET PER LA PRESERVACIÓ I RESTAURACIÓ DELS SEUS VALORS ETNOGRÀFICS, ENOLÒGICS I ECOLÒGICS 06/06/2024 Mostrar
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA S5800001I. Informe 9/2021, relatiu al control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus en municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017DONAR COMPTE DE L'INFORME 9/2021, RELATIU AL CONTROL MUNICIPAL DE LES CONCESSIONS DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA DE RESIDUS EN MUNICIPIS AMB POBLACIÓ SUPERIOR A 20.000 HABITANTS, EXERCICI 2017 (EXPEDIENT NÚMERO 18070/2019). 27/08/2021 Mostrar

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

No existen documentos en este apartado

Gestión Tributaria

Descripción Fecha publicación  
Comunicación BOE - Publicació BOE - Citació per compareixença - Publicacions 2024 18/06/2024 Mostrar
ANUNCI PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI AULA MENTOR 28/05/2024 Mostrar

Otros

Descripción Fecha publicación  
Convocatòria de la subvenció que atorga el departament de Sanitat i Salut Pública per l'exercici econòmic 2024 27/06/2024 Mostrar
anunci convocatoria subvenció entitats 07/06/2024 Mostrar
DIPUTACIO DE TARRAGONA BOPT. Publicació Convocatòria Subvenció a les despeses de subministres de la llar (aigua, llum i gas) de l'exercici anterior 24/05/2024 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CBS/3/2023 02/02/2023 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça d'AUXILIAR DE JOVENTUT I INFÀNCIA en règim de personal laboral. 01/07/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça d'AGENT D'ACOLLIDA en règim de personal laboral. 01/07/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 6 places d'ACOMPANYANT DE TRANSPORT ESCOLAR en règim de personal laboral. 01/07/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça de RECEPCIONISTA INFORMADOR en règim de personal laboral. 27/06/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça d'AUXILAR RECEPCIONISTA en règim de personal laboral. 27/06/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 2 places de PROFESSOR/A d'EXPRESSIÓ ORAL en règim de personal laboral. 20/06/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça de PROFESSOR/A D'ARTS PLÀSTIQUES en règim de personal laboral. 20/06/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 3 places de PROFESSOR/A UEC en règim de personal laboral. 20/06/2024 Mostrar
Procés selectiu mitjançant oposició lliure de sis places d'agent de la policia incloses en OPO any 2024 20/06/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça de TÈCNIC/A MITJÀ/NA IMMIGRACIÓ, DONA I ACCIÓ SOCIAL en règim de personal laboral. 28/05/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 2 places d'EDUCADOR /A SOCIAL en règim de personal laboral. 20/05/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça de MANTENIDOR/A D'EDIFICIS en règim de personal laboral. 24/04/2024 Mostrar
Convocatòria procés selectiu creacio borsa treball d'inspectors/es d'estacionaments regulats en superfície (ZONA BLAVA) per a l'any 2024 23/04/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça de TÈCNIC/A DE PROMOCIÓ ECONÒMICA en règim de personal funcionari. 08/04/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 2 places de CONSERGE/ORDENANÇA en règim de personal laboral. 13/03/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça d'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A en règim de personal funcionari. 05/03/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça de TÈCNIC/A MITJÀ/ANA en règim de personal funcionari. 05/03/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça de TÈCNIC/A D'OCUPACIÓ en règim de personal funcionari. 05/03/2024 Mostrar
Procés selectiu per a l'accés mitjançant concurs-oposició lliure, d'un/a tècnic/a superior en arxiu, grup A, subgrup A1 de titulació, pel desenvolupament d'un projecte. 05/03/2024 Mostrar
Convocatòria procés selectiu dues places de professor/a integrador/a interí/a a mitja jornada, grup A, subgrup A2 de titulació. 05/03/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 16 places d'AUXILILAR ADMINISTRATIU en règim de personal funcionari. 22/02/2024 Mostrar
Estabilització Patronat de Turisme -CM-PAT-AUX Procés selectiu per a l'accés mitjançant concurs de mèrits, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va en règim de personal laboral. 05/02/2024 Mostrar
Estabilització CN-202-LLET-Procés selectiu per a l'accés mitjancant concurs de mèrits d'una plaça laboral de lletrat/da SIAD-SAN 05/02/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça d'INFORMADOR/A DE TURISMIE en règim de personal laboral. 30/01/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça d'AUXILIAR INFORMADOR/A DE TURISME FIX DISCONTINU/A en règim de personal laboral. 30/01/2024 Mostrar
Estabilització Patronat de Turisme-CM-PAT-CON Procés selectiu per a l'accés mitjançant concurs de mèrits d'una plaça de conductor/a de transports turístics, en règim de personal laboral 26/01/2024 Mostrar
Estabilització-CN-201-PSIC-Procés selectiu per a l'accés mitjançant concurs de mèrits d'una plaça laboral de psicòleg/oga SIAD, Grup A1 18/01/2024 Mostrar
Bases específiques i convocatòria del procés selectiu per proveir mitjançant promoció interna una plaça de tècnic/a informàtic (C1) inclosa a l'OPO 2023 21/11/2023 Mostrar
Bases específiques i convocatòria del procés selectiu per proveir mitjançant promoció interna vuit places d'administratiu/iva (C1) incloses a les OPO de 2022 i 2023 18/10/2023 Mostrar
Convocatòria del procés selectiu amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponents a 1 plaça de tècnic/a mitjà/na arquitectura enginyeria de l’escala d’administració especial grup A, subgrup A2 de titulació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització temporal emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre. 20/09/2023 Mostrar
Procés selectiu urgent per a la constitució d'una borsa de treball de conductors/es de transport turístic. 10/02/2023 Mostrar
Procés selectiu urgent per a la constitució d'una borsa de treball d'informadors/es de turisme 10/02/2023 Mostrar
Procés selectiu urgent per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars informadors/es de turisme 10/02/2023 Mostrar
Convocatòria i bases específiques per a l'accés mitjançant concurs de mèrits de 20 places de personal funcionari (16 Auxiliar administratiu/va; 1 Tècnic/a mitjà/na ; 1 Arquitecte/a tècnic/a; 1 Tècnic mitjà/ana d'ocupació; 1 Tècnic/a Mitjà/ana de promoció econòmica) Corresponents a l'oferta pública d'estabilització emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases per a l'accés mitjançant concurs de mèrits de 45 places amb caràcter de personal laboral ( 2 places del subgrup A1; 23 places del subgrup A2; 1 plaça del subgrup C1; 10 places del subgrup C2; 9 places del grup AP) Corresponents a l'oferta pública d'estabilització emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases específiques dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponents a les 4 places d'auxiliar administratiu/va de l'Escala d'Administració General grup C, subgrup C2 de titulació, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització Temporal emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponent a 1 plaça d'oficial primera en règim de personal laboral, corresponent a l'Oferta Pública d'Estabilització Temporal emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponents a 1 plaça de monitor/a integrador social en règim de personal laboral, corresponent a l'Oferta Pública d'estabilització temporal 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases específiques dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjantçant el sistema de concurs oposició, corresponents a les 2 places de treballador/a social en règim de personal laboral ,corresponents a l'Oferta d'Ocupació Públublica d'Estabilització Temporal , emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició , corresponents a 2 places de conserge i 4 de conserge mantenidor/a en règim de personal laboral , corresponent al Grup AP de l'Oferta Pública d'Estabilització temporal emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases específiques dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjantçant el sistema de concurs oposició, corresponents a 2 places del subgrup C1; 1 plaça de jardiner/a i 1 d'operador /a informàtic corresponent a l'oferta d'ocupació pública d'estabilització temporal emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases per a la selecció, mitjançant concurs oposició d'una plaça corresponent a l'Oferta pública d'ocupació d'estabilització temporal del Patronat de Turisme de Salou d'informador/a fix/a discontinu/a, subgrup C2, en règim de personal laboral fix. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases per a la selecció, pel sistema concurs oposició, d'una plaça corresponent a l'Oferta pública d'ocupació d'estabilització temporal del Patronat de Turisme de Salou , d'auxiliar informador/a fix/a discontinu/a, subgrup C2, en règim de personal laboral fix. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases de 7 places de personal laboral ( 2 places subrgrup A2; 4 places subgrup C2; 1 plaça grup AP), corresponents a l'Oferta Pública d'Estabilització del Patronat de Turisme de Salou, emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre, mitjançant concurs de mèrits. 03/01/2023 Mostrar
BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SALOU 16/12/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT OFICIAL PRIMERA D'INSTAL·LACIONS, MOBILIARI URBÀ I ESDEVENIMENTS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE SALOU 04/11/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT OFICIAL PRIMERA DE DESBROSSAMENTS I JARDINERIA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE SALOU 04/11/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT OFICIAL PRIMERA PALETA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE SALOU 04/11/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT TREBALLADORS/ES SOCIALS 02/11/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT ACOMPANYANT TRANSPORT ESCOLAR 08/07/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT PROFESSORS/ES UEC (Unitat Escolarització Compartida) 05/02/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL PERMANENT DE MONITORS/ES ESPECIALISTES ESPORTS 12/07/2016 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES PER L'AJUNTAMENT DE SALOU 02/10/2015 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Secretaría General

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria de la sessió extraordinària AYT/PLE/10/2024. 12/07/2024 Mostrar
Decret de convocatòria de la sessió extraordinària AYT/PLE/9/2024. 12/07/2024 Mostrar
Constitució de societat mercantil pública de caràcter supramunicipal per a la prestació de serveis funeraris i cementiri.Edicte aprovació inicial constitució d'una societat mercantil pública de caràcter supramunicipal i els seus estatus. 02/07/2024 Mostrar
Resolució sobre les retribucions brutes anuals dels/de les regidors/es sense responsabilitat de govern durant el mandat legislatiu 2023-2027. Modificació 4. 18/06/2024 Mostrar

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
Redacció anunci informació pública - PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A L'AJUST DELS LÍMITS DEL SISTEMA HIDROGRÀFIC DE LA NOVA LLERA DEL BARRANC DE BARENYS. SALOU. 06/06/2024 Mostrar
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
ANUNCI DEL RESULTAT DE LES PROVES I DATES D'ENTREVISTA DEL PROCÉS SELECTIU CONVOCAT PER AL L'ACCÉS AL PLA D'OCUPACIÓ LOCAL "JAUME I 2023" 05/03/2024 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

No existen documentos en este apartado

Generalitat de Catalunya y CCAA

Descripción Fecha publicación  
llista definitiva dels candidats a jurat del municipi de Salou 2023-2024 07/02/2023 Mostrar

Administración General del Estado

Descripción Fecha publicación  
Anuncio exposición pública en el tablón de edictos del proyecto de sendero peatonal entre c/ Colon y el Cabo de Salou. Tramo entre els Replanells (M41) y la Penya Tallada (M50). Subtramo de M47 a M50 09/07/2024 Mostrar

Otras administraciones locales

No existen documentos en este apartado

Jefaturas provinciales de tráfico

No existen documentos en este apartado

Registro y Notarios

Descripción Fecha publicación  
Edicte - Publicació de l'anunci corresponent a la represa del tracte successiu interrumput a requeriment de DON JOSÉ MANUEL RUIZ MORENO. 18/06/2024 Mostrar
Edicte - Publicació de l'anunci corresponent a la represa del tracte successiu interrumput a requeriment de DOÑA MARIA GLORIA BLANCO HERRERO i altres. 18/06/2024 Mostrar

Otros

No existen documentos en este apartado

Patronato de turismo de Salou

No existen documentos en este apartado


Subir


Document Actions