Saltar al contingut Saltar a la navegació

Portal toolbar

Sede electrónica
20/03/2023 13:54:46  

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
Informe de la Sindicatura de Comptes 13/2020, relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017 29/10/2020 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

No existen documentos en este apartado

Contratación

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSI/8/2023 16/03/2023 Mostrar
ANUNCI APROVACIÓ INICIAL PROJECTE - APROVACIÓ DEL PROJECTE D'APARCAMENT DISSUASORI UBICAT A L'AVINGUDA POMPEU FABRA DE SALOU (PSTD 2021 NEXT GENERATION) 15/03/2023 Mostrar
ANUNCI APROVACIÓ INICIAL PROJECTE - APROVACIÓ DEL PROJECTE D'APARCAMENT DISSUASSIU AL CARRER JOAN FUSTER DE SALOU (PSTD 2021 NEXT GENERATION) 15/03/2023 Mostrar
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA S5800001I. Informe 9/2021, relatiu al control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus en municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017DONAR COMPTE DE L'INFORME 9/2021, RELATIU AL CONTROL MUNICIPAL DE LES CONCESSIONS DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA DE RESIDUS EN MUNICIPIS AMB POBLACIÓ SUPERIOR A 20.000 HABITANTS, EXERCICI 2017 (EXPEDIENT NÚMERO 18070/2019). 27/08/2021 Mostrar

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

Descripción Fecha publicación  
Comprovació de residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 141, fitxer 43905IA422. Audiència als interessats. 28/02/2023 Mostrar
Comprovació residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 141, fitxer 43905IA922. Audiència als interessats. 28/02/2023 Mostrar
Comprovació residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 141, fitxer 43905IA822. Audiència als interessats. 28/02/2023 Mostrar
Comprovació residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 141, fitxer 43905IA 622. Audiència als interessats. 28/02/2023 Mostrar
Comprovació de residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 141, fitxer 43905IA522. Audiència als interessats. 28/02/2023 Mostrar
Comprovació de residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 141, fitxer 43905IA322: Audiència als interessats. 28/02/2023 Mostrar
COMPROBACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 141, FITXER 40905IA122-222. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 28/02/2023 Mostrar

Gestión Tributaria

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CE2/6/2023 17/03/2023 Mostrar
Citació per notificació per compareixença 15/03/2023 Mostrar

Otros

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CPC/6/2023 17/03/2023 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CBS/6/2023 16/03/2023 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CBS/3/2023 02/02/2023 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
CONVOCATÒRIA URGENT PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL TÈCNICS I TÈCNIQUES AUXILIARS EN L'ÀMBIT DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 20/03/2023 Mostrar
PROCÉS SELECTIU CREACIÓ QUATRE BORSES TREBALL PROFESSORS/ES ADULTS, GRUP A, SUBGRUP A2 PER A L'AJUNTAMENT DE SALOU 14/03/2023 Mostrar
Convocatòria procés selectiu creació d'una borsa de treball d'inspectors/es d'estacionaments regulats en superfície (zona blava), grup AP de titulació, de l'Ajuntament de Salou. 24/02/2023 Mostrar
Procés selectiu urgent per a la constitució d'una borsa de treball de conductors/es de transport turístic. 10/02/2023 Mostrar
Procés selectiu urgent per a la constitució d'una borsa de treball d'informadors/es de turisme 10/02/2023 Mostrar
Procés selectiu urgent per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars informadors/es de turisme 10/02/2023 Mostrar
Rectificació dels errors materials detectats a les bases específiques de la convocatòria per a l'accés mitjançant el sistema de concurs de mèrits de 45 places amb caràcter de personal laboral ( 2 places del subgrup A1; 23 places del subgrup A2; 1 plaça del subgrup C1; 10 places del subgrup C2; 9 places del grup AP) corresponents a l'Oferta Pública d'estabilització emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre. 02/02/2023 Mostrar
Convocatòria del procés selectiu per a l'accés mitjançant concurs-oposició lliure, de 16 places d'agent interí de la Policia Local per a l'any 2023, enquadrades a l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, grup C, subgrup C2 de titulació 30/01/2023 Mostrar
Rectificació dels errors materials detectats a la convocatòria i publicació de les bases específiques reguladores dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponents a les 4 places d'auxiliar administratiu/va de l'Escala d'Administració General grup C,subgrup C2 de titulació, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització Temporal emparada en la Llei 20/2021de 28 de desembre. 23/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases específiques per a l'accés mitjançant concurs de mèrits de 20 places de personal funcionari (16 Auxiliar administratiu/va; 1 Tècnic/a mitjà/na ; 1 Arquitecte/a tècnic/a; 1 Tècnic mitjà/ana d'ocupació; 1 Tècnic/a Mitjà/ana de promoció econòmica) Corresponents a l'oferta pública d'estabilització emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases per a l'accés mitjançant concurs de mèrits de 45 places amb caràcter de personal laboral ( 2 places del subgrup A1; 23 places del subgrup A2; 1 plaça del subgrup C1; 10 places del subgrup C2; 9 places del grup AP) Corresponents a l'oferta pública d'estabilització emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases específiques dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponents a les 4 places d'auxiliar administratiu/va de l'Escala d'Administració General grup C, subgrup C2 de titulació, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització Temporal emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases dels processos selectius que es convoquen amb a caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponent a 1 plaça de tècnic/a mitjà/na de Recursos Humans de l'Escala d'Administració especial grup A, subgrup A2 de titulació corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització temporal emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponent a 1 plaça d'oficial primera en règim de personal laboral, corresponent a l'Oferta Pública d'Estabilització Temporal emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponents a 1 plaça de monitor/a integrador social en règim de personal laboral, corresponent a l'Oferta Pública d'estabilització temporal 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases específiques dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjantçant el sistema de concurs oposició, corresponents a les 2 places de treballador/a social en règim de personal laboral ,corresponents a l'Oferta d'Ocupació Públublica d'Estabilització Temporal , emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició , corresponents a 2 places de conserge i 4 de conserge mantenidor/a en règim de personal laboral , corresponent al Grup AP de l'Oferta Pública d'Estabilització temporal emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases específiques dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjantçant el sistema de concurs oposició, corresponents a 2 places del subgrup C1; 1 plaça de jardiner/a i 1 d'operador /a informàtic corresponent a l'oferta d'ocupació pública d'estabilització temporal emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases per a la selecció, mitjançant concurs oposició d'una plaça corresponent a l'Oferta pública d'ocupació d'estabilització temporal del Patronat de Turisme de Salou d'informador/a fix/a discontinu/a, subgrup C2, en règim de personal laboral fix. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases per a la selecció, pel sistema concurs oposició, d'una plaça corresponent a l'Oferta pública d'ocupació d'estabilització temporal del Patronat de Turisme de Salou , d'auxiliar informador/a fix/a discontinu/a, subgrup C2, en règim de personal laboral fix. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases de 7 places de personal laboral ( 2 places subrgrup A2; 4 places subgrup C2; 1 plaça grup AP), corresponents a l'Oferta Pública d'Estabilització del Patronat de Turisme de Salou, emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre, mitjançant concurs de mèrits. 03/01/2023 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ DUES BORSES TREBALL MONITORS/ES LLEURE, GRUP C, SUBGRUP C2 TITULACIÓ PER A LA UNITAT DE JOVENTUT I INFÀNCIA I PEL SERVEI D'INTERVENCIÓ SÒCIO-EDUCATIVA (SIS) DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 26/10/2022 Mostrar
PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE GOVERN OBERT, INTEGRADA A L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA , GRUP A, SUBGRUP A2 DE TITULACIÓ, EN RÈGIM DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, A COBRIR PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, INCLOSA EN L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2022 10/08/2022 Mostrar
Convocatòria del procés selectiu urgent per a la constitució d'una borsa de treball per cobrir llocs de treball de tècnics/ques superiors en diverses especialitats de l'Ajuntament de Salou 09/06/2022 Mostrar
BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SALOU 16/12/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT OFICIAL PRIMERA D'INSTAL·LACIONS, MOBILIARI URBÀ I ESDEVENIMENTS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE SALOU 04/11/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT OFICIAL PRIMERA DE DESBROSSAMENTS I JARDINERIA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE SALOU 04/11/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT OFICIAL PRIMERA PALETA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE SALOU 04/11/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU DUES PLACES TÈCNICS/QUES ADMINISTRACIÓ GENERAL INCLOSES EN L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'ANY 2021 I ANY 2022 23/07/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT TREBALLADORS/ES SOCIALS 02/11/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT ACOMPANYANT TRANSPORT ESCOLAR 08/07/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT PROFESSORS/ES UEC (Unitat Escolarització Compartida) 05/02/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL PERMANENT DE MONITORS/ES ESPECIALISTES ESPORTS 12/07/2016 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES PER L'AJUNTAMENT DE SALOU 02/10/2015 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Secretaría General

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria de la sessió AYT/JLS/1/2023. 10/03/2023 Mostrar
Aprovació del text de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic (HUTS). 07/03/2023 Mostrar
Aprovació del projecte de text refós de l'Ordenança municipal de zones de reculada vinculades a un local comercial, tendals i rètols. 07/03/2023 Mostrar
Acreditar la conveniència i oportunitat per dur a terme l’exercici de l’activitat econòmica de serveis funeraris mitjançant societat pública de caràcter supramunicipal (expedient 14207/2022). 02/03/2023 Mostrar

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CGT/6/2023 16/03/2023 Mostrar
Anunci d'informació pública del Mapa d'Instal.lacions Esportives Municipals (MIEM) aprovat pel Ple de l'ajuntament en data 22-02-2023. 28/02/2023 Mostrar
SUSPENSIÓ LLICÈNCIES de l'àmbit Pla Especial Urbanístic autònom de l'àmbit d'equipaments en sòl no urbanitzable situat a la partida Emprius de Salou 25/04/2022 Mostrar
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
Anunci del resultat de les proves del procés selectiu convocat per a l'accés al pla local d'ocupació Jaume I 14/03/2023 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

No existen documentos en este apartado

Generalitat de Catalunya y CCAA

Descripción Fecha publicación  
llista definitiva dels candidats a jurat del municipi de Salou 2023-2024 07/02/2023 Mostrar

Administración General del Estado

No existen documentos en este apartado

Otras administraciones locales

No existen documentos en este apartado

Jefaturas provinciales de tráfico

No existen documentos en este apartado

Registro y Notarios

No existen documentos en este apartado

Otros

No existen documentos en este apartado

Patronato de turismo de Salou

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria de la sessió AYT/CPT/4/2023. 20/03/2023 Mostrar


Subir


Document Actions