17/06/2019 06:47:22
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Tablón de anuncios / edictos

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

Descripción Fecha publicación  
Publicació al BOPT del dia 4 de juny de 2019, l'exposició publica del Compte General 2018. 05/06/2019 Mostrar
Publicació al BOPT del dia 28-05-2019 l'aprovació provisional de l'expedinet d'incorporació de romanent i la primera modificació de crèdits del Pressupost 2019. 29/05/2019 Mostrar

Contratación

No existen documentos en este apartado

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

No existen documentos en este apartado

Gestión Tributaria

Descripción Fecha publicación  
EDICTE APROVACIÓ INCIAL PREUS PÚBLICS ESPAIS PUBLICITARIS TRENET 2019 13/05/2019 Mostrar

Otros

Descripción Fecha publicación  
Convocatòria de la sessió AYT/PLE/8/2019 10/06/2019 Mostrar
CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓ A LES DESPESES DE SUBMINISTRES DE LA LLAR (AIGUA, LLUM I GAS) DE L'EXERCICI ANTERIOR 20/05/2019 Mostrar
PUBLICACIÓN BOPT VIA BDNS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN PARA ENTIDADES ACCIÓN SOCIAL - CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ ENTITATS EN MATÈRIA D'ACCIÓ SOCIAL 2019 16/05/2019 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CBS/8/2019 11/04/2019 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2019 AJUNTAMENT DE SALOU 14/05/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA INSPECTOR/A GESTIÓ TRIBUTÀRIA MITJANÇANT SISTEMA CONCURS-OPOSICIÓ RESERVAT A PROMOCIÓ INTERNA 18/04/2019 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE L'AJUNTAMENT DE POLINYÀ 14/03/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 14 PLACES AGENT INTERÍ POLICIA LOCAL SALOU ANY 2019 12/02/2019 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA AUXILIAR ADMINISTRATIVA AJUNTAMENT HOSPITALET DE LLOBREGAT 06/02/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT PROFESSORS/ES UEC (Unitat Escolarització Compartida) 05/02/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU QUATRE PLACES AGENT DE LA POLICIA LOCAL INCLOSES EN L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL 'ANY 2018 21/11/2018 Mostrar
APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2018 DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 04/07/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL PERMANENT DE MONITORS/ES ESPECIALISTES ESPORTS 12/07/2016 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES PER L'AJUNTAMENT DE SALOU 02/10/2015 Mostrar

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
CONVENI EXPROPIETARI PER MUTU ACORD RESPECTE L'ADQUISICIÓ DE LA FINCA SITUADA AL CARRER PONENT NÚM. 13, PROPIETAT DE LA SRA. CARME AMAT VENTURA. 06/06/2019 Mostrar
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
CONVOCATÒRIA PLA OCUPACIÓ LOCAL JAUME I 2019 13/03/2019 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE SAXO 16/11/2010 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

No existen documentos en este apartado

Generalitat de Catalunya y CCAA

Descripción Fecha publicación  
ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL "PROJECTE DE MITIGACIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ AL BARRI DE LA SALUT DEL TERME MUNICIPAL DE SALOU" 06/06/2019 Mostrar


Administración General del Estado

Descripción Fecha publicación  
LLISTAT GENERAL DE CANDIDATS A JURAT POPULAR 16/01/2019 Mostrar


Otras administraciones locales

No existen documentos en este apartado


Jefaturas provinciales de tráfico

No existen documentos en este apartado


Registro y Notarios

No existen documentos en este apartado


Otros

No existen documentos en este apartado


Patronato de turismo de Salou

Descripción Fecha publicación  
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: AUXILIARS INFORMADORS/ES. Actualitzat: fins dia 7 de juny de 2019. 11/06/2019 Mostrar
Ofici de l'aprovació provisional, telemàtic en tauler edictes i BOPT - 1a. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOST 2019. 11/06/2019 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals abril 2019 14/05/2019 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: CONDUCTORS/ES Actualitzat: Finals març 2019. 25/04/2019 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: COBRADORS/ES. Actualitzat: Finals febrer de 2019 19/03/2019 Mostrar
Bases convocatòria borses de treball permanents d'informadors, auxiliars d'informació, (repartidors- TANCADA), conductors i cobradors del Trenet Turístic_octubre 2015. Patronat de Turisme de Salou. 05/10/2015 Mostrar
Instància català_Patronat de Turisme Salou 27/04/2015 MostrarSubir