15/06/2021 21:16:45
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Tablón de anuncios / edictos

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
Informe de la Sindicatura de Comptes 13/2020, relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017 29/10/2020 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

Descripción Fecha publicación  
Publicació al BOPT de data 28/05/2021 de l'ofici per a l'aprovació provisional del compte general de l'Ajuntament de Salou de 2020. 28/05/2021 Mostrar

Contratación

Descripción Fecha publicación  
Anunci aprovació definitiva projecte modificat - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES ORDINÀRIES DE RENOVACIÓ INTEGRAL DEL CARRER CARLES BUIGAS DE SALOU I DELS TRAMS DELS CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN EN AQUEST- FASE I 14/06/2021 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte - APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LES OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ DEL BLOC DE NINXOLS NÚM. 6 AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE SALOU (P-5220) 03/06/2021 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte d'obres - APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES ORDINÀRIES DE MILLORA I AMPLIACIÓ DELS CARRILS BICI A DIFERENTS SECTORS DE SALOU (P-1360) 21/05/2021 Mostrar
Edicte BOP - DECLARACIO DE BE CULTURAL D'INTERES LOCAL (BCIL) PELS VESTIGIS DE LA GUERRA CIVIL UBICATS EN EL TERME MUNICIPAL DE SALOU. NIU DE METRALLADORES DE LA PUNTA DEL CAVALL I DE LA PLATJA DE CAPELLANS I BATERIA DE COSTA DEL CAP DE SALOU 10/05/2021 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte - APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES PER LA MILLORA DEL PAVIMENT ASFÀLTIC DE DIVERSOS VIALS DE SALOU (P-1362) - ANUALITAT 2021 07/05/2021 Mostrar

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

Descripción Fecha publicación  
BAIXES CADUCITAT ENCSARP PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS-CAD. GENER A JUNY 2020 02/06/2021 Mostrar
BAIXES CADUCITAT ENCSARP PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS-CAD. JULIOL A DESEMBRE 2020 I ALGUNS ANTERIORS 02/06/2021 Mostrar
EDICTE TAULER - BAIXA OFICI INCIDÈNCIA 144 IA.320 01/06/2021 Mostrar
EDICTE TAULER - BAIXES OFICI PADRO HABITANTS EXP. 12/20 01/06/2021 Mostrar
LLISTA DEFINITIVA DE CANDIDATS A JURATS 01/02/2021 Mostrar

Gestión Tributaria

Descripción Fecha publicación  
EXPEDIENT MOIFICACIÓ INICIAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 08/06/2021 Mostrar
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DELS AJUTS URGENTS EXTRAORDINARIS 2021 PER GARANTIR INGRESSOS SUFICIENTS PER A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA OCASIONADA PEL COVID-19. 04/06/2021
Publicació BOPT - Aprovació padrons. IBI URBANA, IBI RUSTICA i TAXA RESIDUS DOMICILIARIS, exercici 2021. 27/05/2021 Mostrar

Otros

Descripción Fecha publicación  
Publicació convocatòria subministres BOPT 17/05/2021 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA SERGENT INCLOSA EN OPO ANY 2021, TORN RESERVAT A PROMOCIÓ INTERNA. 06/04/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA URGENT PROCÉS SELECTIU 14 PLACES AGENT INTERÍ POLICIA LOCAL ANY 2021 PER NOMENAMENT DE TRES MESOS 30/03/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER PERSONAL D'ESTACIONAMENTS REGULATS EN SUPERFÍCIE (ZONA BLAVA) EN LA CATEGORIA D'INSPECTORS-AGENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 26/02/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT TREBALLADORS/ES SOCIALS 02/11/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT ACOMPANYANT TRANSPORT ESCOLAR 08/07/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT PROFESSORS/ES UEC (Unitat Escolarització Compartida) 05/02/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL PERMANENT DE MONITORS/ES ESPECIALISTES ESPORTS 12/07/2016 Mostrar

Secretaría General

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CMG/24/2021 14/06/2021 Mostrar
Anunci_aprovació inicial modificació Ordenança regulació trànsit vies públiques. 28/05/2021 Mostrar

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
Redacción de anuncio - Modificació puntual del POUM referent a l'alineació del carrer de la Farola núms. 10 i 12. Salou. (MP-113). 14/06/2021 Mostrar
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE SAXO 16/11/2010 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

No existen documentos en este apartado

Generalitat de Catalunya y CCAA

No existen documentos en este apartado

Administración General del Estado

No existen documentos en este apartado

Otras administraciones locales

No existen documentos en este apartado

Jefaturas provinciales de tráfico

No existen documentos en este apartado

Registro y Notarios

No existen documentos en este apartado

Otros

Descripción Fecha publicación  
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tarragona.- Declaración de ausencia 431/2021. 2ª exposición. 01/06/2021 Mostrar

Patronato de turismo de Salou

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria de la sessió AYT/CPT/6/2021. 15/06/2021 Mostrar


Subir