15/06/2021 21:09:36

Ordenança fiscal 16.1 Taxa per la prestació de serveis en instal·lacions i espais municipals de l'escola municipal de música, formació d'adults i transport escolar


Títol:
2021 - Ordenança fiscal 16.1 Taxa per la prestació de serveis en instal·lacions i espais municipals de l'escola municipal de música, formació d'adults i transport escolar
Categoria:
Ordenances fiscals
Estat:
En vigor
Anunci:
Butlletí oficial de la província de Tarragona de 30/12/2019
Text ordenança o reglament (cat):
Text ordenança o reglament (cat)
Text ordenança o reglament (cast):
Text ordenança o reglament (cast)Subir