27/01/2021 20:03:12
> CARPETA CIUDADANA > Trámites > Tramitación telemática

Consulta para la apertura de actividadesEls camps marcats amb un (*) són obligatoris.

Dades personals
Medis de contacte
Objete de la Instància
Dades de l'activitat

AntiRobots

D’acord amb la Llei Orgànica 15/ 1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha presentat. El Responsable del Fitxer és l’AJUNTAMENT DE SALOU i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals mitjançant comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI a la seu de l’Ajuntament: Passeig del 30 d’Octubre 4, 43840 Salou, o fer-ho mitjançant el formulari que es troba a la plana web de l’Ajuntament: www.salou.org.


Subir