Saltar al contingut Saltar a la navegació

Portal toolbar

Sede electrónica
03/10/2023 01:54:54  

PROCÉS SELECTIU UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DEL PLA EDUCATIU D' ENTORN INTERÍ, GRUP A, SUBGRUP A2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLURE, PER A L'EXECUCIÓ D'UN PROGRAMA AL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE L'AJUNTAMENT DE SALOU


Fecha publicación: 28/07/2023

Fecha de Actualización: 22/09/2023

Observaciones: L'Ajuntament de Salou ha convocat un procés selectiu d'un lloc de treball de tècnic/a del Pla Educatiu d'Entorn interí, grup A, subgrup A2 de titulació.

Dades convocatòria:
BOPT: Anunci exposició al públic bases específiques de 26 de juliol de 2023 amb número inserció CVE 2023-06588.
DOGC: Anunci extracte convocatòria publicat al DOGC número 8969 de data 31 de juliol de 2023-CVE-DOGC-B-23205004-2023

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: De l'1 al 21 d'agost de 2023 ambdós dies inclosos
TERMINI PRESENTACIÓ ESMENES: Del 29 d'agost al 12 de setembre ambdós dies inclosos

Els/les aspirants que presentin esmenes de manera electrònica han d'anar a seu electrònica, la teva administració, buscar el tràmit d'instància genèrica, tramitar aquesta instància adjuntant la documentació que cregui convenient per esmenar.
Els/les aspirants que tinguin que esmenar els drets d'examen poden fer-ho de les maneres següents:
Els drets d'examen es poden abonar o a la Unitat de Caixa de l'Ajuntament (planta baixa), per gir postal (a qualsevol oficina de correus) o per transferència bancària al número de compte de l'Ajuntament ES31 0081 1587 52 0001012911 (S'HA D'INDICAR CLARAMENT EL NOM I COGNOMS, DNI I A QUIN PROCÉS SELECTIU PARTICIPA).


Subir


Document Actions