09/03/2021 12:32:37
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

Exposició al públic de l'aprovació inicial de la relació de llocs de treball del personal de l'Ajuntament de Salou per a l'any 2021.


Fecha publicación: 19/02/2021

Fecha de Actualización: 19/02/2021

Observaciones: Del 19 de febrer a l'11 de març de 2021, ambdós inclosos, s'exposa al públic a la Secretaria General de la Corporació, per tal que, si s'escau, es presentin al·legacions d'aquest acord davant del Ple.

Documentos asociados a la publicación


Subir