09/03/2021 12:45:26
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA VUIT PLACES ADMINISTRATIUS/VES RESERVADES A TORN PROMOCIÓ INTERNA


Fecha publicación: 27/07/2020

Fecha de Actualización: 16/02/2021

Expediente: 4504/2020

Observaciones: NOVETAT!!
Avui 16 de febrer s'han publicat els resultats finals del procés selectiu.


L'Ajuntament de Salou ha convocat vuit places d'administratius/ves torn reservat a promició interna incloses en diverses Ofertes Públiques d'Ocupació de l'Ajuntament de Salou.

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 28 de juliol al 17 d'agost de 2020 ambdós dies inclosos.
PUBLICACIÓ AL BOPT: De 27 de juliol de 2020 número inserció CVE 2020-04846
PUBLICACICÓ AL DOGC: De 24 de juliol de 2020 número 8185
TERMINI ESMENES: Del 15 al 28 d'octubre de 2020 ambdós dies inclosos.


La tramitació de les instàncies d'aquest procés selectiu s'han de fer de manera electrònica i s'ha d'adjuntar:

1. Nivell estudis exigit.
2. Annex declaració responsable mèrits
3. Certificat nivell C1 català, si es disposa d'ell.
4. Drets examen: 18 euros.

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Anexo declaración de méritos Obligatorio Ambas
Certificado de Nivel de Catalán exigido (ver bases ) Obligatorio Ambas
Documento acreditativo del nivel de estudios exigido (ver bases) Obligatorio Ambas

Subir