22/11/2019 00:42:39
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA OFICIAL PRIMERA BRIGADA PERFIL ENCARREGAT MAGATZEM I ESDEVENIMENTS


Fecha publicación:04/10/2019

Fecha de Actualización:04/10/2019

Expediente:9379/2019

Observaciones:L'Ajuntament de Salou ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'oficial de primera amb el perfil d'encarregat de magatzem i esdeveniments.

Publicació convocatòria i bases al BOPT de 27 de setembre de 2019 amb inserció CVE 2019-08473
Publicació extracte convocatòria al DOGC número 7974 de 4 d'octubre de 2019
TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 5 al 24 d'octubre de 2019 ambdós dies inclosos.

Documentació a aportar:
DNI
Carnet conduir B
Carnet operador carretilles elevadores
Nivell estudis: ESO, Graduat Escolar, FP1 o equivalent
Nivell català B2, si no es disposa, l'aspirant haurà de realitzar una prova.
Annex declaració responsable mèrits
Drets examen: 28€

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Anexo declaración responsable de méritos Si procede Ambas
Carnet de conducir B Obligatorio Ambas
Carnet operador de carretillas elevadoras Obligatorio Ambas
Certificado Nivel de Catalán (ver bases) Si procede Ambas
Copia DNI Obligatorio Ambas
Documento acreditativo del nivel de estudios exigido (ver bases) Obligatorio Ambas

Subir