22/11/2019 01:35:09
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA OFICIAL PRIMERA BRIGADA PERFIL MAQUINISTA


Fecha publicación:04/10/2019

Fecha de Actualización:04/10/2019

Expediente:9381/2019

Observaciones:L'Ajuntament de Salou ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'oficial de primera per a la Brigada Municipal amb el perfil de maquinista.

Publicació convocatòria i bases al BOPT de 27 de setembre de 2019 inserció CVE 2019-08471
Publicació extracte convocatòria al DOGC número 7974 de 4 d'octubre de 2019
TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 5 al 24 d'octubre de 2019 ambdós dies inclosos.

Documentació a aportar:
DNI
Carnet conduir B i C
Carnet operari carretilles elevadores
Nivell estudis: ESO, Graduat Escolar, FP1 o equivalent.
Nivell català: nivell B2, si no es té, l'aspirant haurà de realitzar l'exercici corresponent.
Annex declaració responsable de mèrits
Drets examen: 28€

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Anexo declaración responsable de méritos Si procede Ambas
Carnet de conducir B y C Obligatorio Ambas
Carnet operador de carretillas elevadoras Obligatorio Ambas
Certificado Nivel de Catalán (ver bases) Si procede Ambas
Copia DNI Obligatorio Ambas
Documento acreditativo del nivel de estudios exigido (ver bases) Obligatorio Ambas

Subir