15/07/2020 11:02:30
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA INSPECTOR/A GESTIÓ TRIBUTÀRIA MITJANÇANT SISTEMA CONCURS-OPOSICIÓ RESERVAT A PROMOCIÓ INTERNA


Fecha publicación: 18/04/2019

Fecha de Actualización: 24/09/2019

Expediente: 2125/2019

Observaciones: Properament convocarem el procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'inspector/a de Gestió Tributària a cobrir pel sistema de concurs-oposició torn reservat a promoció interna.

Publicació convocatòria i bases al BOPT: Inserció CVE 2019-03521 de 23 d'abril de 2019
Publicació extracte convocatòria DOGC: Número 7856 de 17 d'abril de 2019
Termini innstàncies: DEL 24 D'ABRIL AL 13 DE MAIG AMBDÓS DIES INCLOSOS

Documentació a aportar:
Nivell estudis: Batxillerat, CFGM, CFGS, equivalent o superior
Nivell Català: Nivell C1 català
Annex declaració responsable mèrits.
Drets examen: 16.20€ (només es pot presentar instància de manera electrònica)

TERMINI ESMENES: Del 18 de juny al 2 de juliol de 2019 ambdós dies inclosos s'obra el termini d'esmenes. Si no es produeixen, el llistat provisional esdevindrà definitiu.
LLISTAT DEFINITIU: Un cop finalitzat termini sense cap esmena, el llistat provisional esdevé definitiu.

MEMBRES ÒRGAN QUALIFICADOR PROPOSATS PER EAPC:
Vocal titular: Josep Ma. Piqué Cugat
Vocal suplent: Gemma Grinyó Franquet.

DATA TERCER EXERCICI I CONCRECIONS: L'exercici prova pràctica és realitzarà el dia 20 de setembre de 2019 a les 8.30h a la Sala Gaudí del Centre Cívic.
Per aquest exercici es podran consultar textos legals i utilitzar màquines de calcular estàndard i científiques, però que no siguin programables, ni financeres.

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Annex declaració responsable mèrits Si procede Ambas
Certificat nivell de català (veure bases) Si procede Ambas
Titulació acadèmica (veure bases) Si procede Ambas

Subir