20/05/2019 09:53:46
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 14 PLACES AGENT INTERÍ POLICIA LOCAL SALOU ANY 2019


Fecha publicación:12/02/2019

Fecha de Actualización:07/05/2019

Expediente:953/2019

Observaciones:Termini presentació instàncies: Del 13 de febrer al 4 de març de 2019, ambdós dies inclosos.

Publicació convocatòria i bases al BOPT: inserció CVE2019-01419 de 12 de febrer de 2019
Publicació extracte convocatòria DOGC: número 7807 d'11 de febrer de 2019

Documentació a aportar juntament amb la instància:

1. DNI
2. Nivell estudis: ESO, Graduat, FP1, equivalent o superior.
3. Certificat B2 de català, si es té.
3. Annex declaració responsable de mèrits.
4. Justificant pagament drets examen o documentació necessària per exempció segons bases.

TERMINI ESMENES: De l'11 al 22 de març ambdós dies inclosos s'obra el termini d'esmenes d'aquest procés selectiu. Consulteu certficitat llistes completes provisionals d'aspirants admesos i exclosos.
S'ha modificat l'anunci de resultat de la revisió mèdica eliminatòria per tal d'incloure un aspirant que forma part de la borsa de reposició i no estava inclòs al llistat.

Documentos asociados a la publicación

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Anexo declaración responsable de méritos Opcional Ambas
Certificado de Nivel de Catalán exigido (ver bases Opcional Ambas
Copia DNI Obligatorio Ambas
Documento acreditativo del nivel de estudios exigido (ver bases) Obligatorio Ambas

Subir