22/11/2019 00:22:09
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CINC PLACES AGENT DE LA POLICIA LOCAL INCLOSES EN L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL 'ANY 2018 I 2019


Fecha publicación:05/08/2019

Fecha de Actualización:04/11/2019

Expediente:9635/2018

Observaciones:L'Ajuntament de Salou torna a convocar aquest procés selectiu. A continuació podreu consultar les noves bases específiques, la situació en que es troben els aspirants que ja van presentar la seva instància entre l'1 i el 20 de desembre de 2018 i la documentació necessària per particiar-hi.

A continuació fem públiques les NOVES bases específiques de la convocatòria per a l'accés mitjançant concurs-oposició lliure de 5 places d'agent de la Policia Local incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2018 i 2019. Les novetats en aquestes bases són: s'augmenta el número de places convocades, s'afegeixen nous apartats a la fase de concurs, es modifica requisit altura homes.

CRONOLOGIA DE LA CONVOCATÒRIA:
Anunci de convocatòria i bases específiques: Publicat al BOPT de data 5 d'agost de 2019 inserció CVE 2019-07119
Anunci de l'extracte de la convocatòria al DOGC número 7932 de data 5 d'agost de 2019

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: del 6 al 26 d'agost de 2019, ambdós inclosos

TERMINI ESMENES: Del 12 al 25 de setembre de 2019 ambdós dies inclosos s'obra el termini d'esmenes.
El 2 d'octubre de 2019 s'ha publicat al BOPT amb número inserció CVE 2019-08607 anunci de modificació de bases per canviar altura homes a quadre exclusions mèdiques i la borsa de reposició per incloure les limitacions de nomenament d'interins al cos de les Policies Locals.

IMPORTANT: EL RESULTAT VALORACIÓ MÈRITS I QUALIFICACIÓ FINAL ES PUBLICARÀ AVUI 24 OCTUBRE ENTRE 14.30H A 15.00H, NO TRUCAR AL SERVEI DE RH

Documentos asociados a la publicación


Subir