09/03/2021 11:47:47
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL PERMANENT DE MONITORS/ES ESPECIALISTES ESPORTS


Fecha publicación: 12/07/2016

Fecha de Actualización: 27/10/2020

Observaciones: De manera permanent es poden presentar instàncies d'aquest procés selectiu.

Els requisits mínims per participar són:

Titulació:
1) Per a exercir la professió d'animador o animadora o monitor o monitora esportiu professional en gimnasos, sales de condicionament físic i centres esportius anàlegs, de titularitat pública o privada, es requereix alguna de les titulacions següents:
a) La llicenciatura en ciències de l'activitat física i de l'esport o el títol de grau corresponent.
b) El títol de tècnic o tècnica superior en animació d'activitats físiques i esportives.
b) Certificat habilitació del consell d'Esports.
c) Estar inscrit al Registre Oficial de Professionals de l'Esport.

2. Nivell B2 de català
3. Fotocòpia DNI
4. Currículum vitae
5. Drets examen: 9€

És un concurs de mèrits.

Cada mes es publicarà la llista d'aspirants que formen part d'aquest procés selectiu. Formaran part d'aquest llistat les instàncies presentades durant els dies 1 al 25 del mes en curs més les acumulades ja presentades.


Subir