Saltar al contingut Saltar a la navegació

Portal toolbar

Sede electrónica
19/06/2024 15:33:46  

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
AJUNTAMENT DE SALOU P4318500H. Bases d'execucio del Pressupost 2023 aprovacio provisional 01/09/2023
Informe de la Sindicatura de Comptes 13/2020, relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017 29/10/2020 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

Descripción Fecha publicación  
Edicte exposició pública del Compte General 2023 de l'Ajuntament, Patronat de Turisme i C.R.T. 30/05/2024 Mostrar
AJUNTAMENT DE SALOU P4318500H 24/07/2023 Mostrar

Contratación

Descripción Fecha publicación  
Anunci aprovació definitiva projecte modificat - APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES DE RENOVACIÓ INTEGRAL DEL CARRER CARLES BUIGAS DE SALOU I DELS TRAMS DELS CARRERS QUE HI CONFLUEIXEN EN AQUEST - FASE II (PSTD 2021 - NEXT GENERATION) 19/06/2024 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSI/7/2024 14/06/2024 Mostrar
Ban d'Alcaldia com recordatori de la regulació i directrius sobre l'ús de petards i pirotècnia a la via pública, i encesa de fogueres, amb motiu de les revetlles populars de Sant Joan i Sant Pere. 12/06/2024 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte - APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’ESPAI DEL PLA DE MASET PER LA PRESERVACIÓ I RESTAURACIÓ DELS SEUS VALORS ETNOGRÀFICS, ENOLÒGICS I ECOLÒGICS 06/06/2024 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte - APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL XALET FORT - FASE 2 : ADEQUACIÓ INTERIOR PER LA UBICACIÓ DE LA CÀTEDRA DE RECERCA D'INNOVACIÓ TURÍSTICA COSTA DAURADA DE LA URV I PER A PUNT D'ATENCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ I D'INFORMACIÓ DE LA SMART SALOU D.T.I. 09/05/2024 Mostrar
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA S5800001I. Informe 9/2021, relatiu al control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus en municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017DONAR COMPTE DE L'INFORME 9/2021, RELATIU AL CONTROL MUNICIPAL DE LES CONCESSIONS DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA DE RESIDUS EN MUNICIPIS AMB POBLACIÓ SUPERIOR A 20.000 HABITANTS, EXERCICI 2017 (EXPEDIENT NÚMERO 18070/2019). 27/08/2021 Mostrar

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

No existen documentos en este apartado

Gestión Tributaria

Descripción Fecha publicación  
Comunicación BOE - Publicació BOE - Citació per compareixença - Publicacions 2024 18/06/2024 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSE/6/2024 13/06/2024 Mostrar
ANUNCI PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI AULA MENTOR 28/05/2024 Mostrar

Otros

Descripción Fecha publicación  
anunci convocatoria subvenció entitats 07/06/2024 Mostrar
DIPUTACIO DE TARRAGONA BOPT. Publicació Convocatòria Subvenció a les despeses de subministres de la llar (aigua, llum i gas) de l'exercici anterior 24/05/2024 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CBS/3/2023 02/02/2023 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça de TÈCNIC/A MITJÀ/NA IMMIGRACIÓ, DONA I ACCIÓ SOCIAL en règim de personal laboral. 28/05/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 2 places d'EDUCADOR /A SOCIAL en règim de personal laboral. 20/05/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça de MANTENIDOR/A D'EDIFICIS en règim de personal laboral. 24/04/2024 Mostrar
Convocatòria procés selectiu creacio borsa treball d'inspectors/es d'estacionaments regulats en superfície (ZONA BLAVA) per a l'any 2024 23/04/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça de TÈCNIC/A DE PROMOCIÓ ECONÒMICA en règim de personal funcionari. 08/04/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 2 places de CONSERGE/ORDENANÇA en règim de personal laboral. 13/03/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça d'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A en règim de personal funcionari. 05/03/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça de TÈCNIC/A MITJÀ/ANA en règim de personal funcionari. 05/03/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça de TÈCNIC/A D'OCUPACIÓ en règim de personal funcionari. 05/03/2024 Mostrar
Procés selectiu per a l'accés mitjançant concurs-oposició lliure, d'un/a tècnic/a superior en arxiu, grup A, subgrup A1 de titulació, pel desenvolupament d'un projecte. 05/03/2024 Mostrar
Convocatòria procés selectiu dues places de professor/a integrador/a interí/a a mitja jornada, grup A, subgrup A2 de titulació. 05/03/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 16 places d'AUXILILAR ADMINISTRATIU en règim de personal funcionari. 22/02/2024 Mostrar
Estabilització Patronat de Turisme -CM-PAT-AUX Procés selectiu per a l'accés mitjançant concurs de mèrits, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va en règim de personal laboral. 05/02/2024 Mostrar
Estabilització CN-202-LLET-Procés selectiu per a l'accés mitjancant concurs de mèrits d'una plaça laboral de lletrat/da SIAD-SAN 05/02/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça d'INFORMADOR/A DE TURISMIE en règim de personal laboral. 30/01/2024 Mostrar
Procés selectiu d'ESTABILITZACIÓ mitjançant el sistema de CONCURS DE MÈRITS, per a cobrir 1 plaça d'AUXILIAR INFORMADOR/A DE TURISME FIX DISCONTINU/A en règim de personal laboral. 30/01/2024 Mostrar
Estabilització Patronat de Turisme-CM-PAT-CON Procés selectiu per a l'accés mitjançant concurs de mèrits d'una plaça de conductor/a de transports turístics, en règim de personal laboral 26/01/2024 Mostrar
Estabilització-CN-201-PSIC-Procés selectiu per a l'accés mitjançant concurs de mèrits d'una plaça laboral de psicòleg/oga SIAD, Grup A1 18/01/2024 Mostrar
Bases específiques i convocatòria del procés selectiu per proveir mitjançant promoció interna una plaça de tècnic/a informàtic (C1) inclosa a l'OPO 2023 21/11/2023 Mostrar
Bases específiques i convocatòria del procés selectiu per proveir mitjançant promoció interna vuit places d'administratiu/iva (C1) incloses a les OPO de 2022 i 2023 18/10/2023 Mostrar
Convocatòria del procés selectiu amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponents a 1 plaça de tècnic/a mitjà/na arquitectura enginyeria de l’escala d’administració especial grup A, subgrup A2 de titulació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització temporal emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre. 20/09/2023 Mostrar
Procés selectiu urgent per a la constitució d'una borsa de treball de conductors/es de transport turístic. 10/02/2023 Mostrar
Procés selectiu urgent per a la constitució d'una borsa de treball d'informadors/es de turisme 10/02/2023 Mostrar
Procés selectiu urgent per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars informadors/es de turisme 10/02/2023 Mostrar
Convocatòria i bases específiques per a l'accés mitjançant concurs de mèrits de 20 places de personal funcionari (16 Auxiliar administratiu/va; 1 Tècnic/a mitjà/na ; 1 Arquitecte/a tècnic/a; 1 Tècnic mitjà/ana d'ocupació; 1 Tècnic/a Mitjà/ana de promoció econòmica) Corresponents a l'oferta pública d'estabilització emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases per a l'accés mitjançant concurs de mèrits de 45 places amb caràcter de personal laboral ( 2 places del subgrup A1; 23 places del subgrup A2; 1 plaça del subgrup C1; 10 places del subgrup C2; 9 places del grup AP) Corresponents a l'oferta pública d'estabilització emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases específiques dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponents a les 4 places d'auxiliar administratiu/va de l'Escala d'Administració General grup C, subgrup C2 de titulació, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització Temporal emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponent a 1 plaça d'oficial primera en règim de personal laboral, corresponent a l'Oferta Pública d'Estabilització Temporal emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponents a 1 plaça de monitor/a integrador social en règim de personal laboral, corresponent a l'Oferta Pública d'estabilització temporal 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases específiques dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjantçant el sistema de concurs oposició, corresponents a les 2 places de treballador/a social en règim de personal laboral ,corresponents a l'Oferta d'Ocupació Públublica d'Estabilització Temporal , emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició , corresponents a 2 places de conserge i 4 de conserge mantenidor/a en règim de personal laboral , corresponent al Grup AP de l'Oferta Pública d'Estabilització temporal emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases específiques dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjantçant el sistema de concurs oposició, corresponents a 2 places del subgrup C1; 1 plaça de jardiner/a i 1 d'operador /a informàtic corresponent a l'oferta d'ocupació pública d'estabilització temporal emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases per a la selecció, mitjançant concurs oposició d'una plaça corresponent a l'Oferta pública d'ocupació d'estabilització temporal del Patronat de Turisme de Salou d'informador/a fix/a discontinu/a, subgrup C2, en règim de personal laboral fix. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases per a la selecció, pel sistema concurs oposició, d'una plaça corresponent a l'Oferta pública d'ocupació d'estabilització temporal del Patronat de Turisme de Salou , d'auxiliar informador/a fix/a discontinu/a, subgrup C2, en règim de personal laboral fix. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases de 7 places de personal laboral ( 2 places subrgrup A2; 4 places subgrup C2; 1 plaça grup AP), corresponents a l'Oferta Pública d'Estabilització del Patronat de Turisme de Salou, emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre, mitjançant concurs de mèrits. 03/01/2023 Mostrar
BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SALOU 16/12/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT OFICIAL PRIMERA D'INSTAL·LACIONS, MOBILIARI URBÀ I ESDEVENIMENTS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE SALOU 04/11/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT OFICIAL PRIMERA DE DESBROSSAMENTS I JARDINERIA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE SALOU 04/11/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT OFICIAL PRIMERA PALETA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE SALOU 04/11/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT TREBALLADORS/ES SOCIALS 02/11/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT ACOMPANYANT TRANSPORT ESCOLAR 08/07/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT PROFESSORS/ES UEC (Unitat Escolarització Compartida) 05/02/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL PERMANENT DE MONITORS/ES ESPECIALISTES ESPORTS 12/07/2016 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES PER L'AJUNTAMENT DE SALOU 02/10/2015 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Secretaría General

Descripción Fecha publicación  
Resolució sobre les retribucions brutes anuals dels/de les regidors/es sense responsabilitat de govern durant el mandat legislatiu 2023-2027. Modificació 4. 18/06/2024 Mostrar
Decret de convocatòria de la sessió AYT/CMG/23/2024 18/06/2024 Mostrar

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
Redacció anunci informació pública - PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A L'AJUST DELS LÍMITS DEL SISTEMA HIDROGRÀFIC DE LA NOVA LLERA DEL BARRANC DE BARENYS. SALOU. 06/06/2024 Mostrar
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
ANUNCI DEL RESULTAT DE LES PROVES I DATES D'ENTREVISTA DEL PROCÉS SELECTIU CONVOCAT PER AL L'ACCÉS AL PLA D'OCUPACIÓ LOCAL "JAUME I 2023" 05/03/2024 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

No existen documentos en este apartado

Generalitat de Catalunya y CCAA

Descripción Fecha publicación  
llista definitiva dels candidats a jurat del municipi de Salou 2023-2024 07/02/2023 Mostrar

Administración General del Estado

No existen documentos en este apartado

Otras administraciones locales

No existen documentos en este apartado

Jefaturas provinciales de tráfico

No existen documentos en este apartado

Registro y Notarios

Descripción Fecha publicación  
Edicte - Publicació de l'anunci corresponent a la represa del tracte successiu interrumput a requeriment de DON JOSÉ MANUEL RUIZ MORENO. 18/06/2024 Mostrar
Edicte - Publicació de l'anunci corresponent a la represa del tracte successiu interrumput a requeriment de DOÑA MARIA GLORIA BLANCO HERRERO i altres. 18/06/2024 Mostrar

Otros

Descripción Fecha publicación  
Anunci publicat BOPT II Concurs de Pintura Mural Salou 2024 04/06/2024 Mostrar
Anunci BOPT Bases reguladores per a la concessió de les subvencions per entitats, activitats i projectes de joventut i infància any 2024 30/05/2024 Mostrar

Patronato de turismo de Salou

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria de la sessió AYT/CPT/3/2024. 12/06/2024 Mostrar


Subir


Document Actions