02/03/2021 15:42:16
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Tablón de anuncios / edictos

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
Informe de la Sindicatura de Comptes 13/2020, relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017 29/10/2020 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

Descripción Fecha publicación  
SALOU AJUNTAMENT P4318500H. Ofici aprovació provisional, BOPT de l'aprovació del Pressupost de 2020 (AJUNTAMENT, PATRONAT I CRT). 27/12/2019 Mostrar

Contratación

Descripción Fecha publicación  
Anunci aprovació definitiva projecte - APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES DE REHABILITACIÓ DEL XALET FORT - FASE 1 RESTAURACIÓ DE FAÇANES I COBERTES 16/02/2021 Mostrar
ANUNCI APROVACIÓ INICIAL PROJECTE - APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA NORD DEL VIAL DEL CAVET I DEL TRAM FINAL DEL CR. MIQUEL MARTÍ I POL I D'ADEQUACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DE LA TOTALITAT DEL VIAL DEL CAVET 26/01/2021 Mostrar

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

Descripción Fecha publicación  
LLISTA DEFINITIVA DE CANDIDATS A JURATS 01/02/2021 Mostrar

Gestión Tributaria

No existen documentos en este apartado

Otros

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER PERSONAL D'ESTACIONAMENTS REGULATS EN SUPERFÍCIE (ZONA BLAVA) EN LA CATEGORIA D'INSPECTORS-AGENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 26/02/2021 Mostrar
Exposició al públic de l'aprovació inicial de la relació de llocs de treball del personal de l'Ajuntament de Salou per a l'any 2021. 19/02/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT TREBALLADORS/ES SOCIALS 02/11/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA VUIT PLACES ADMINISTRATIUS/VES RESERVADES A TORN PROMOCIÓ INTERNA 27/07/2020 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA UNA FUNCIONÀRIA AJUNTAMENT HOSPITALET DE LLOBREGAT AMB CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIU 14/02/2020 Mostrar
PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL TÈCNIC/A MITJÀ/NA SERVEI RRHH, ORGANITZACIÓ I QUALITAT 08/01/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT ACOMPANYANT TRANSPORT ESCOLAR 08/07/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT PROFESSORS/ES UEC (Unitat Escolarització Compartida) 05/02/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL PERMANENT DE MONITORS/ES ESPECIALISTES ESPORTS 12/07/2016 Mostrar

Secretaría General

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CMG/9/2021 02/03/2021 Mostrar
Edicte publicitat convenis de col·laboració. 10/02/2021 Mostrar
Anunci Cartipàs relatiu a la publicació del decret d'alcaldia número 352, de data 22 de gener de 2021. 27/01/2021 Mostrar
Substitució de la regidora Estela Baeza Vaquerizo degut a una baixa per malaltia. 25/01/2021 Mostrar

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
APROVACIO INCIAL DE LA VERSIÓ INICIAL DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE SALOU I DE L'ESTUDI AMBIENTAL ESTRAGTEGIC QUE L'ACOMPANYA. 26/02/2021 Mostrar
Redacció anunci informació pública. - PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A DIVERSOS ASPECTES DE LES ORDENANCES URBANÍSTIQUES QUE PRECISEN ACTUALITZACIÓ. (MP-112) 12/02/2021 Mostrar
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE SAXO 16/11/2010 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

No existen documentos en este apartado

Generalitat de Catalunya y CCAA

Descripción Fecha publicación  
ANUNCI d'informació pública de l'estudi informatiu i de l'estudi d'impacte ambiental "Nou tren-tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Tram: Cambrils - Tarragona" i de la còpia de la resolució d'aprovació tècnica dels estudis informatiu i d'impacte ambiental. 09/02/2021 Mostrar

Administración General del Estado

No existen documentos en este apartado

Otras administraciones locales

No existen documentos en este apartado

Jefaturas provinciales de tráfico

No existen documentos en este apartado

Registro y Notarios

No existen documentos en este apartado

Otros

No existen documentos en este apartado

Patronato de turismo de Salou

Descripción Fecha publicación  
Instància català_Patronat de Turisme Salou 09/02/2021 Mostrar
Instancia Castellano_Patronat de Turisme de Salou 09/02/2021 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: COBRADORS/ES. Actualitzat: Finals febrer de 2019 09/02/2021 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: CONDUCTORS/ES Actualitzat: Finals març 2019. 09/02/2021 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals octubre 2020 17/11/2020 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: AUXILIARS INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals octubre 2020 17/11/2020 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: REPARTIDORS/ES. Actualitzat finals maig de 2015. 14/01/2020 Mostrar
Bases convocatòria borses de treball permanents d'informadors, auxiliars d'informació, (repartidors- TANCADA), conductors i cobradors del Trenet Turístic_octubre 2015. Patronat de Turisme de Salou. 05/10/2015 Mostrar


Subir