20/01/2019 23:23:16
OV Salou > INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Tablón de anuncios / edictos

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

No existen documentos en este apartado

Contratación

Descripción Fecha publicación  
Anunci aprovació definitiva del projecte d'obres de millora de 5 plataformes de dutxa de la Platja de Ponent. 10/01/2019 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte - APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES DE REMODELACIÓ DEL PARC DEL CARRER BRUSSEL·LES 21/12/2018 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte d'obres - APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES D'ARRANJAMENT DE LES VORERES DELS CARRERS TERRER, LOUIS BRAILLE, BURGUERA,PUJOL DE BARBERÀ, JOSEP VICENÇ FOIX, DRA. HELENA MASERAS I RIBERA, I LA VORERA NORD DEL CARRER BIRMINGHAM DE SALOU 17/12/2018 Mostrar

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

No existen documentos en este apartado

Gestión Tributaria

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CE2/2/2019 17/01/2019 Mostrar

Otros

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/2/2019 17/01/2019 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CBS/2/2019 17/01/2019 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
Exposició al públic de l'aprovació inicial de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Salou per a l'any 2019.Edicte de publicació sobre l'aprovació inicial de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Salou per a l'any 2019. 03/01/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU QUATRE PLACES AGENT DE LA POLICIA LOCAL INCLOSES EN L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL 'ANY 2018 21/11/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA TÈCNIC/A MITJÀ SANCIONS TORN RESERVAT A PROMOCIÓ INTERNA 31/10/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA SOTS-INSPECTOR TORN RESERVAT A PROMOCIÓ INTERNA 31/10/2018 Mostrar
SEGONA CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL TÈCNICS/QUES ADMINISTRACIÓ GENERAL 31/10/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU SIS PLACES ADMINNISTRATIU/VA PROMOCIÓ INTERNA DINS OPO ANY 2017 01/10/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A TORN PROMOCIÓ INTERNA 27/09/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU D'UNA PLAÇA DE DELINEANT INTERÍ/NA 24/07/2018 Mostrar
APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2018 DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 04/07/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU URGENT CREACIÓ BORSA TREBALL ENGINYER TÈCNIC D'ACTIVITATS 26/06/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU DOS PLACES AGENT DE LA POLICIA LOCAL INCLOSES EN OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2017 07/03/2018 Mostrar
APROVACIÓ DE LA OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU PER A L'ANY 2017 19/12/2017 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA AJUNTAMENT HOSPITALET LLOBREGAT 31/01/2017 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL PERMANENT DE MONITORS/ES ESPECIALISTES ESPORTS 12/07/2016 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES PER L'AJUNTAMENT DE SALOU 02/10/2015 Mostrar

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE SAXO 16/11/2010 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

No existen documentos en este apartado

Generalitat de Catalunya y CCAA

No existen documentos en este apartado


Administración General del Estado

Descripción Fecha publicación  
LLISTAT GENERAL DE CANDIDATS A JURAT POPULAR 16/01/2019 Mostrar


Otras administraciones locales

No existen documentos en este apartado


Jefaturas provinciales de tráfico

No existen documentos en este apartado


Registro y Notarios

No existen documentos en este apartado


Otros

No existen documentos en este apartado


Patronato de turismo de Salou

Descripción Fecha publicación  
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: AUXILIARS INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals juliol 2018. 17/09/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals juliol 2018 14/08/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: CONDUCTORS/ES Actualitzat: Finals juny 2018. 13/07/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: COBRADORS/ES. Actualitzat: Finals maig de 2018 04/06/2018 Mostrar
Bases convocatòria borses de treball permanents d'informadors, auxiliars d'informació, (repartidors- TANCADA), conductors i cobradors del Trenet Turístic_octubre 2015. Patronat de Turisme de Salou. 05/10/2015 Mostrar
Instància català_Patronat de Turisme Salou 27/04/2015 MostrarSubir