17/10/2021 03:22:10
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Tablón de anuncios / edictos

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
Informe de la Sindicatura de Comptes 13/2020, relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017 29/10/2020 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

No existen documentos en este apartado

Contratación

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSI/20/2021 14/10/2021 Mostrar
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA S5800001I. Informe 9/2021, relatiu al control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus en municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017DONAR COMPTE DE L'INFORME 9/2021, RELATIU AL CONTROL MUNICIPAL DE LES CONCESSIONS DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA DE RESIDUS EN MUNICIPIS AMB POBLACIÓ SUPERIOR A 20.000 HABITANTS, EXERCICI 2017 (EXPEDIENT NÚMERO 18070/2019). 27/08/2021 Mostrar

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

Descripción Fecha publicación  
EDICTE TAULER - BAIXES OFICI 05/2021 08/10/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDÈNCIA 141, FITXER 43905IA521. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 05/10/2021 Mostrar
COMPROVACIÓ RESIDÈNCIA CIUTADANS NO ENCSARP, INCIDENCIA 141, FITXER 43905IA421. AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS. 05/10/2021 Mostrar
Comprovació residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 141, fitxer 43905IA321. Audiència als interessats. 05/10/2021 Mostrar
Comprovació residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 141, fitxer 43905IA221. Audiència als interessats. 05/10/2021 Mostrar
Comprovació residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 141, fitxer 43905IA121. Audiència als interessats. 05/10/2021 Mostrar
LLISTA DEFINITIVA DE CANDIDATS A JURATS 01/02/2021 Mostrar

Gestión Tributaria

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CE2/20/2021 14/10/2021 Mostrar
Edicte aprovació padró IAE 2021 06/09/2021 Mostrar

Otros

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CPC/21/2021 14/10/2021 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CBS/20/2021 14/10/2021 Mostrar
Publicació BOPT valoració 1era relació ajuda subministres 04/10/2021 Mostrar
ANUNCI SOBRE AMPLIACIÓ DE LA DOTACIÓ PRESPUESTARIA DE LA CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓ PER LES DESPESES DE SUBMINISTRES DE LA LLAR (AIGUA, LLUM I GAS) DE L'EXERCICI ANTERIOR. 01/10/2021 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL INCLOSA EN L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'ANY 2021 23/07/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT TREBALLADORS/ES SOCIALS 02/11/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT ACOMPANYANT TRANSPORT ESCOLAR 08/07/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT PROFESSORS/ES UEC (Unitat Escolarització Compartida) 05/02/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL PERMANENT DE MONITORS/ES ESPECIALISTES ESPORTS 12/07/2016 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Secretaría General

No existen documentos en este apartado

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CGT/21/2021 15/10/2021 Mostrar
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
Anunci del Llistat definitiu de persones admeses i excloses del procés selectiu convocat per a l'accés al pla d'ocupació local "Jaume I 2021" de l'Ajuntament de Salou 08/10/2021 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE SAXO 16/11/2010 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

No existen documentos en este apartado

Generalitat de Catalunya y CCAA

Descripción Fecha publicación  
EDICTE.- Anunci d'inici de la tramitació d'expedient d'abandonament d'embarcacions. Exp. ABN-0001-21. 27/09/2021 Mostrar

Administración General del Estado

No existen documentos en este apartado

Otras administraciones locales

No existen documentos en este apartado

Jefaturas provinciales de tráfico

No existen documentos en este apartado

Registro y Notarios

No existen documentos en este apartado

Otros

No existen documentos en este apartado

Patronato de turismo de Salou

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CPT/10/2021 14/10/2021 Mostrar
Anunci Tancament borses de treball Patronat de Turisme de Salou. 25/06/2021 Mostrar


Subir