22/05/2019 16:10:16
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Tablón de anuncios / edictos

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

No existen documentos en este apartado

Contratación

No existen documentos en este apartado

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

Descripción Fecha publicación  
EDICTE EXPOSICIO PUBLIC - BAIXES OFICI PADRO HABITANTS RFA.02/19 17/05/2019 Mostrar
ESPAIS PROPAGANDA ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES 2019 BOP.pdf 25/04/2019 Mostrar
LLOCS I LOCALS ACTES CAMPANYA ELECCIONS LOCALS I EUROPEES 2019 BOP.pdf 25/04/2019 Mostrar
MESES ELECTORALS LOCALS I PE 2019 SALOU.pdf 17/04/2019 Mostrar
MESES ELECTORALS LOCALS I PE MAIG 2019 BOP.pdf 09/04/2019 Mostrar

Gestión Tributaria

Descripción Fecha publicación  
EDICTE APROVACIÓ INCIAL PREUS PÚBLICS ESPAIS PUBLICITARIS TRENET 2019 13/05/2019 Mostrar
Ampliació termini pagament en voluntaria fins al 31 de maig de 2019 dels padrons corresponents a l'exercici 2019 de taxa per entrada i sortida de vehicles mitjançant les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 08/05/2019 Mostrar

Otros

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CMG/21/2019 21/05/2019 Mostrar
CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓ A LES DESPESES DE SUBMINISTRES DE LA LLAR (AIGUA, LLUM I GAS) DE L'EXERCICI ANTERIOR 20/05/2019 Mostrar
PUBLICACIÓN BOPT VIA BDNS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN PARA ENTIDADES ACCIÓN SOCIAL - CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ ENTITATS EN MATÈRIA D'ACCIÓ SOCIAL 2019 16/05/2019 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CBS/8/2019 11/04/2019 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2019 AJUNTAMENT DE SALOU 14/05/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA INSPECTOR/A GESTIÓ TRIBUTÀRIA MITJANÇANT SISTEMA CONCURS-OPOSICIÓ RESERVAT A PROMOCIÓ INTERNA 18/04/2019 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE L'AJUNTAMENT DE POLINYÀ 14/03/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 14 PLACES AGENT INTERÍ POLICIA LOCAL SALOU ANY 2019 12/02/2019 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA AUXILIAR ADMINISTRATIVA AJUNTAMENT HOSPITALET DE LLOBREGAT 06/02/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT PROFESSORS/ES UEC (Unitat Escolarització Compartida) 05/02/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU QUATRE PLACES AGENT DE LA POLICIA LOCAL INCLOSES EN L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL 'ANY 2018 21/11/2018 Mostrar
APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2018 DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 04/07/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL PERMANENT DE MONITORS/ES ESPECIALISTES ESPORTS 12/07/2016 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES PER L'AJUNTAMENT DE SALOU 02/10/2015 Mostrar

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
Redacció anunci informació pública - Aportació de la nova proposta de modificació puntual del POUM (MP-104) referent a la nova ordenació de l'àmbit de l'hotel Cala Vinya a Salou. 24/04/2019 Mostrar
Redacció anunci informació pública. - Aportació de la proposta de modificació puntual del POUM (MP-106) referent a l'ordenació del solar situat entre els carrers València, Jaume Nualart i Ponent núm. 24 de Salou. 24/04/2019 Mostrar
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
CONVOCATÒRIA PLA OCUPACIÓ LOCAL JAUME I 2019 13/03/2019 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE SAXO 16/11/2010 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

No existen documentos en este apartado

Generalitat de Catalunya y CCAA

No existen documentos en este apartado


Administración General del Estado

Descripción Fecha publicación  
MINISTERIO DE TRABAJO MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. Adjunto se remiten anuncios de subastas de deutores a la Seguridad Social para su publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 26/03/2019 Mostrar
LLISTAT GENERAL DE CANDIDATS A JURAT POPULAR 16/01/2019 Mostrar


Otras administraciones locales

No existen documentos en este apartado


Jefaturas provinciales de tráfico

No existen documentos en este apartado


Registro y Notarios

No existen documentos en este apartado


Otros

No existen documentos en este apartado


Patronato de turismo de Salou

Descripción Fecha publicación  
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: AUXILIARS INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals abril 2019. 14/05/2019 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals abril 2019 14/05/2019 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: CONDUCTORS/ES Actualitzat: Finals març 2019. 25/04/2019 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: COBRADORS/ES. Actualitzat: Finals febrer de 2019 19/03/2019 Mostrar
Bases convocatòria borses de treball permanents d'informadors, auxiliars d'informació, (repartidors- TANCADA), conductors i cobradors del Trenet Turístic_octubre 2015. Patronat de Turisme de Salou. 05/10/2015 Mostrar
Instància català_Patronat de Turisme Salou 27/04/2015 MostrarSubir