Saltar al contingut Saltar a la navegació

Portal toolbar

Sede electrónica
06/02/2023 17:22:10  

Comunicación previa de cambio de titularidad de las actividades con incidencia ambiental (Ley 20/2009)


Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
AC734.1 - Comunicació de canvi de titular d'activitat, amb les signatures degudament reconegudes (descarregable a l'Oficina Virtual) Obligatorio Ambas
AC734.2 - Declaració responsable de canvi de titular d'activitat (descargable a l'Oficina Virtual) Obligatorio Ambas
AC734.3 - Testament, en el cas de transmissió per herència Si procede Ambas
AC734.4 - Escriptura de constitució, en el cas de transmissió per canvi de denominació de l'empresa, canvi de règim jurídic, mercantil, absorció o fusió d'empreses Si procede Ambas
AC734.5 - Document judicial de la subhasta, en el cas de transmissió per adjudicació mitjançant subhasta judicial del negoci o activitat, o del local o edifici, només per a instal·lacions complementàries de l'edificació Si procede Ambas
AC98 - En el cas de que les persones que intervenen en la transmissió siguin persones jurídiques, cal adjuntar escriptura de constitució de la societat Si procede Ambas
AC99 - Documentación acreditativa de la representación, si corresponde Si procede Ambas

Leyenda


Tipo de documentación a aportar

  • Si procede Si procede
  • Obligatorio Obligatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas

Subir


Document Actions