Saltar al contingut Saltar a la navegació

Portal toolbar

Sede electrónica
15/06/2024 11:54:25  

Convocatòria del procés selectiu amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponents a 1 plaça de tècnic/a mitjà/na arquitectura enginyeria de l’escala d’administració especial grup A, subgrup A2 de titulació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització temporal emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre.


Fecha publicación: 20/09/2023

Fecha de Actualización: 04/06/2024

Expediente: 10850/2023

Observaciones: L'Ajuntament de Salou ha convocat un procés selectiu de caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició lliure d'una plaça de tècnic/a mitjà/na d'arquitectura enginyeria, en règim de personal funcionari, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació d'estabilització temporal.
A continuació podeu consultar les bases de la convocatòria, l'anunci d'exposició al públic de les llistes provisionals, el certificat de llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos i l'annex d'autobaremació de mèrits en català i castellà

TERMINI ESMENES LLISTAT PROVISIONAL: Del 7 de maig al 20 de maig de 2024 ambdós dies inclosos.

Les esmenes s'han de presentar dins aquest termini indicat i ho podeu fer mitjançant instància genèrica que trobareu a tràmits de la seu electrònica, si voleu accedir-hi clica aquíSubir


Document Actions