25/01/2022 15:14:51
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PLAÇA PROFESSOR/A INTEGRADOR/A INTERÍ/NA


Fecha publicación: 27/10/2021

Fecha de Actualización: 13/12/2021

Observaciones: L'Ajuntament de Salou ha convocat un procés selectiu per a l'accés mitjançant concurs-oposició lliure, d'una plaça de professor/a integrador/a interí/na, grup A, subgrup A2 de titulació.

A continuació fem públiques les bases específiques d'aquesta convocatòria.

Dades convocatòria:
DOGC: Anunci extracte convocatòria al DOGC número 8529 de 15-10-2021
BOPT: Anunci convocatòria i exposició al públic bases, BOPT de 26-10-2021 número inserció CVE 2021-09097
TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 27 d'octubre al 15 de novembre de 2021 ambdós dies inclosos.
TERMINI ESMENES LLISTAT PROVISIONAL: Del 10 al 23 de desembre de 2021 ambdós dies inclosos.

PER ACCEDIR A LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA D'AQUESTA CONVOCATÒRIA CLICA AQUÍ: Aquí podreu tramitar la vostra instància de manera electrònica, consultar el modelatge de la instància i annex declaració de mèrits per la tramitació de manera presencial i altra informació d'interés.


Subir