23/09/2021 15:57:37
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA SERGENT INCLOSA EN OPO ANY 2021, TORN RESERVAT A PROMOCIÓ INTERNA.


Fecha publicación: 06/04/2021

Fecha de Actualización: 14/05/2021

Expediente: 2557/2021

Observaciones: L'Ajuntament de Salou ha convocat un procés selectiu d'una plaça de sergent inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2021, torn reservat a promoció interna.

PUBLICACIÓ AL BOPT: De data 1 d'abril de 2021, inserció CVE 2021-02814
PUBLICACIÓ AL DOGC: número 8380 de data 6 d'abril de 2021
TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 7 al 26 d'abril de 2021 ambdós dies inclosos.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR EN LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:
Nivell estudis: Batxillerat, CFGM, equivalent o superior.
Nivell Catala: B2, presentar certificat si es te, sino, haurà de fer una prova d'aquest nivell.
Carnet de conduïr A i B en vigor.
Taxes: 18€, s'abonaran en la mateixa tramitació electrònica.

TERMINI ESMENES: Del 3 al 14 de maig ambdós dies inclosos.

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Carné conducir A y B en vigor Obligatorio Ambas
Certificado nivel de catalan requerido (ver bases) Obligatorio Ambas
Certificado nivel de estudios exigido: Bachillerato, CFGM, equivalent o superior Obligatorio Ambas

Subir