23/09/2021 16:52:31
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA URGENT PROCÉS SELECTIU 14 PLACES AGENT INTERÍ POLICIA LOCAL ANY 2021 PER NOMENAMENT DE TRES MESOS


Fecha publicación: 30/03/2021

Fecha de Actualización: 28/05/2021

Expediente: 2552/2021

Observaciones: L'Ajuntament de Salou ha convocat un procés selectiu urgent per a la selecció de 14 places d'agent interí per un nomenament de tres mesos.

Les bases específiques es publiquen a continuació i posterioment es publicaran al BOPT i al DOGC.

El termini de presentació d'instàncies tal i com indiquen les bases de la convocatòria s'inicien a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Taulell essent el termini del 31 DE MARÇ AL 19 D'ABRIL DEL 2021 AMBDÓS DIES INCLOSOS.

Es demana que les instàncies es tramitin si pot ser, de manera electrònica, si s'ha de venir presencial al OCA s'ha de demanar cita prèvia.

La documentació a aportar és la següent:
-DNI
-Nivell estudis exigit: ESO, Graduat Escolar, CFGM o superior.
-Certificat de nivell B2 de català o superior.
- Drets d'examen: 14€ presencial o per transferència, 12,60€ si es tramita de manera electrònica tota la documentació.

TERMINI 5 DIES HÀBILS ESMENES: Del 26 al 30 d'abril de 2021 ambdós dies inclosos. La manera d'esmenar ha de ser preferentment a la seu electrònica, tipus de tràmit: la teva administració, descripció: aportació de documentació a un expedient existent. Si es fa l'esmena de manera presencial, es necessari demanar cita prèvia a l'OAC de l'Ajuntament a través de la plana web.

IMPORTANT: LA DATA I HORA DEFINITIVA DE L'EXERCICI PROVA CATALÀ I PROVA CULTURAL DIVIDITS PER TORNS, LA TROBAREU AL CERTIFICAT DE LLISTES COMPLETES DEFINITIVES.

Documentos asociados a la publicación

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Certificado nivel de catalán (ver bases) Obligatorio Ambas
Copia DNI Obligatorio Ambas
Nivel de estudios exigido (ver bases) Obligatorio Ambas

Subir