23/09/2021 17:11:06
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER PERSONAL D'ESTACIONAMENTS REGULATS EN SUPERFÍCIE (ZONA BLAVA) EN LA CATEGORIA D'INSPECTORS-AGENTS DE L'AJUNTAMENT DE SALOU


Fecha publicación: 26/02/2021

Fecha de Actualización: 03/06/2021

Expediente: 1471/2021

Observaciones: TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 27 de febrer al 18 de març de 2021 ambdós dies inclosos.

REQUISITS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR JUNTAMENT AMB LA INSTÀNCIA:
- Copia DNI o document identificatiu
- Estudis: Certificat Escolaritat, equivalent o superior
- Certificat nivell A2 català o superior, si es té.
- Certificat nivell superior castellà per als estrangers.
- Currículum vitae
- Resolució grau disminució si opteu a plaça minusvàlids.(INDICAR-HO A LA INSTÀNCIA)
- Annex declaració mèrits

Drets examen 10€, consulteu a les bases l' exempció pagament.
IMPORTANT: NO ES REQUEREIX CARNET DE CONDUïR TAL COM INDICA LA BASE 2 DE REQUISITS DE LA CONVOCATÒRIA.

TERMINI ESMENES: Del 9 al 15 d'abril de 2021 ambdós dies inclosos. Aportació de documentació a través seu electrònica, la teva administració, tràmit aportació documentació a un expedient.

Documentos asociados a la publicación

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Anexo declaración responsable de meritos Obligatorio Ambas
Certificado Escolaridad, equivalente o superior Obligatorio Ambas
Certificado nivel de castellano, si corresponde (ver bases) Obligatorio Ambas
Certificado nivel de catalan requerido (ver bases) Obligatorio Ambas
Copia DNI o documento identificativo Obligatorio Ambas
Currículum vitae Obligatorio Ambas
Documento de resolución del grado disminución, si corresponde (ver bases) Obligatorio Ambas

Subir