Saltar al contingut Saltar a la navegació

Portal toolbar

Sede electrónica
06/02/2023 18:06:51  

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT TREBALLADORS/ES SOCIALS


Fecha publicación: 02/11/2020

Fecha de Actualización: 09/06/2022

Expediente: 7925/2020

Observaciones: A continuació podeu consultar les bases específiques d'aquesta convocatòria publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, accedir al model d' instància, i consultar els llistats que es vaguin publicant.
Publicació convocatòria BOPT número inserció CVE 2020-07806 de data 27 d'octubre de 2020
Publicació extracte convocatòria DOGC número 8259 de 30 d'octubre de 2020
TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: A partir del dia 2 de novembre de 2020 i de manera permanent.
Les vies de presentació d'instàncies han de ser preferentment electrònica, podeu accedir-hi en aquesta mateixa notícia si es disposa d'algun mitjà de signatura electrònica, si s'ha de fer de manera presencial al registre general de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Salou haureu de sol·licitar cita prèvia al 977309292, 687209361 o 661867742.
Documentació que s'ha de presentar:
1. Instància
2. Document justificatiu nivell estudis exigit: Diplomatura o grau en Treball Social o equivalent.
3. Certificat nivell C1 de català si es té.
4. Justificant pagament drets examen: 10€, 9€ si es tramita tot de manera electrònica.
5. Documentació justificativa de mèrits.
6. Currículum vitae

Els aspirants que no presentin la documentació compulsada se'ls hi serà requerida, si s'escau, abans d'iniciar la seva relació laboral amb l'Ajuintament per comprovar l'autenticitat de la documentació aportada.
Podeu consultar el primer llistat d'aspirants que van presentar instància del 2 al 25 de novembre de 2020.

Documentos asociados a la publicación

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Certificado de Nivel de Catalán exigido (ver bases) Obligatorio Ambas
Copia DNI Obligatorio Ambas
Currículum Vitae Obligatorio Ambas
Documentación justificativa de méritos Obligatorio Ambas
Documento acreditativo del nivel de estudios exigido (ver bases) Obligatorio Ambas

Subir


Document Actions