07/04/2020 01:26:27
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

Publicació BOPT - Aprovació padró taxes any 2020 entrada i sortida de vehicles mitjançant les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe


Fecha publicación: 17/03/2020

Fecha de Actualización: 17/03/2020

Observaciones: EDICTE APROVACIÓ PADRÓ TAXES ANY 2020 ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES MITJANCANT LES VORERES I LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE


Subir