15/07/2020 01:20:12
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL ENCARREGAT/DA MANTENIMENT EDIFICIS


Fecha publicación: 17/01/2020

Fecha de Actualización: 24/03/2020

Expediente: 20020/2019

Observaciones: L'Ajuntament de Salou ha convocat un procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'encarregat/da de manteniment d'edificis.

PUBLICACIÓ BOPT: Anunci i bases publicades al BOPT de 10 de gener de 2020 número inserció CVE 2020-00146
PUBLICACIÓ DOGC: Anunci extracte convocatòria publicat al DOGC número 8044 de data 17 de gener de 2020.

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 18 de gener al 6 de febrer de 2020 ambdós dies inclosos.

Documentació a aportar:
1. Instància cumplimentada i signada
2. DNI
3. Titulació: ESO, Graduat Escolar, FP1, equivalent o superior.
4. Certificat nivell B2 català, si es té, sinó s'haurà de fer la prova.
5. Carnet conduir B
6. Experiència laboral demostrable mínim 5 anys en manteniment instal·lacions industrials i/o sector terciari.
7. Currículum Vitae
8. Justificant pagament drets examen: 10€ o documentació necessària per gaudir excempció.

TERMINI ESMENES: De l'11 al 24 de març s'obra el termini d'esmenes d'aquest procés selectiu.

COMUNICAT IMPORTANT:
En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es decret l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa a totes les persones aspirants, que es suspenen els tràmits administratius dels processos selectius, des de l'aplicació d'aquest Reial Decret (el 14 de març de 2020) i fins el moment en què perdi vigència la declaració de l'estat d'alarma o la/les seva/es pròrroga/gues.

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Currículum Vitae Obligatorio Ambas
Experiencia laboral (ver bases) Obligatorio Ambas
Nivel B2 de Catalán Si procede Ambas
Nivel de estudios: ESO, graduado escolar o FP1 Obligatorio Ambas
Permiso de conducir B Obligatorio Ambas

Subir