15/07/2020 01:21:53
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL TÈCNIC/A MITJÀ/NA SERVEI RRHH, ORGANITZACIÓ I QUALITAT


Fecha publicación: 08/01/2020

Fecha de Actualización: 13/07/2020

Expediente: 19086/2019

Observaciones: L'Ajuntament de Salou ha convocat un procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/na del Servei de RRHH, Organització i Qualitat.

PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA AL BOPT: de data 7 de gener de 2020 número inserció CVE 2019-11751
PUBLICACIÓ EXTRACTE CONVOCATÒRIA AL DOGC: de data 2 de gener de 2020 número 8034

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 8 al 27 de gener de 2020 ambdós dies inclosos.

TERMINI ESMENES LLISTAT PROVISIOINAL: Del 14 al 27 de juliol ambdós dies inclosos s'obra el termini d'esmenes d'aquest procés selectiu. Les instàncies d'esmena s'hauran de presentar preferentment via electrònica, accedir a la pàgima web Ajuntament, Seu electrònica, la teva administració, instància genèrica, tramitar. Si algun/a aspirant no disposa d'idecat mòvil en el mateix tràmit es podrà donar d'alta. Els/les aspirants que presentin la instància presencialment a l'OAC hauran de sol·licitar cita prèvia.
Correu electrònic per aclarir dubtes: rrhh@salou.cat, indiqueu al títol missatge consulta sobre procés selectiu borsa tècnic/a mitjà/na RRHH.

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Anexo declaración de méritos Obligatorio Ambas
Certificado nivel C de Catalán (ver bases) Si procede Ambas
Certificado nivel superior Castellano (ver bases) Si procede Ambas
Diplomatura o grado en relaciones laborales, Graduado Social o equivalente Obligatorio Ambas

Subir