07/04/2020 03:08:39
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL TÈCNIC/A MITJÀ/NA SERVEI RRHH, ORGANITZACIÓ I QUALITAT


Fecha publicación: 08/01/2020

Fecha de Actualización: 24/03/2020

Expediente: 19086/2019

Observaciones: L'Ajuntament de Salou ha convocat un procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/na del Servei de RRHH, Organització i Qualitat.

PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA AL BOPT: de data 7 de gener de 2020 número inserció CVE 2019-11751
PUBLICACIÓ EXTRACTE CONVOCATÒRIA AL DOGC: de data 2 de gener de 2020 número 8034

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 8 al 27 de gener de 2020 ambdós dies inclosos.

COMUNICAT IMPORTANT:
En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es decret l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa a totes les persones aspirants, que es suspenen els tràmits administratius dels processos selectius, des de l'aplicació d'aquest Reial Decret (el 14 de març de 2020) i fins el moment en què perdi vigència la declaració de l'estat d'alarma o la/les seva/es pròrroga/gues.

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Anexo declaración de méritos Obligatorio Ambas
Certificado nivel C de Catalán (ver bases) Si procede Ambas
Certificado nivel superior Castellano (ver bases) Si procede Ambas
Diplomatura o grado en relaciones laborales, Graduado Social o equivalente Obligatorio Ambas

Subir