21/10/2019 09:10:39
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA OFICIAL PRIMERA BRIGADA AMB PERFIL PALETERIA


Fecha publicación:04/10/2019

Fecha de Actualización:04/10/2019

Expediente:9384/2019

Observaciones:L'Ajuntament de Salou ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'oficial de primera per a la Brigada Municipal amb el perfil de paleteria.

Publicació convocatòria i bases específiques al BOPT DE 27 de setembre de 2019 amb número inserció CVE 2019-08472
Publicació extracte convocatòria al DOGC número 7974 de data 4 d'octubre de 2019
TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Del 5 al 24 d'octubre de 2019

Documentació a aportar:
DNI
Carnet de conduir B
Nivell estudis: ESO, Graduat Escolar o FP1 o equivalent
Nivell B2 de català, si no es disposa, l'aspirant haurà de realitzar una prova
Annex declaració responsable mèrits
Drets examen: 28€

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Anexo declaración responsable de méritos Si procede Ambas
Carnet de conducir B Obligatorio Ambas
Certificado Nivel de Catalán (ver bases) Si procede Ambas
Copia DNI Obligatorio Ambas
Documento acreditativo del nivel de estudios exigido (ver bases) Obligatorio Ambas

Subir