04/08/2020 13:47:56
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA OFICIAL PRIMERA BRIGADA PERFIL ENCARREGAT MAGATZEM I ESDEVENIMENTS


Fecha publicación: 04/10/2019

Fecha de Actualización: 09/03/2020

Expediente: 9379/2019

Observaciones: L'Ajuntament de Salou ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'oficial de primera amb el perfil d'encarregat de magatzem i esdeveniments.

Publicació convocatòria i bases al BOPT de 27 de setembre de 2019 amb inserció CVE 2019-08473
Publicació extracte convocatòria al DOGC número 7974 de 4 d'octubre de 2019
TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 5 al 24 d'octubre de 2019 ambdós dies inclosos.

Documentació a aportar:
DNI
Carnet conduir B
Carnet operador carretilles elevadores
Nivell estudis: ESO, Graduat Escolar, FP1 o equivalent
Nivell català B2, si no es disposa, l'aspirant haurà de realitzar una prova.
Annex declaració responsable mèrits
Drets examen: 28€

TERMINI ESMENES: Del 3 al 17 de desembre de 2019 ambdós dies inclosos s'obre el termini d'esmenes d'aquest procés selectiu.

Documentos asociados a la publicación


Subir