21/10/2019 10:14:33
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT ACOMPANYANT TRANSPORT ESCOLAR


Fecha publicación:08/07/2019

Fecha de Actualización:13/09/2019

Expediente:5693/2019

Observaciones:Publicació convocatòria BOPT número inserció CVE 2019-05805 de data 3 de juliol de 2019
Publicació extracte convocatòria DOGC número 7910 de data 4 de juliol de 2019

Termini instàncies: A partir del 5 de juliol de 2019 i de manera permanent.

Documentació que s'ha de presentar:
1. Instància
2. Document justificatiu nivell estius: certificat escolaritat.
3. Document justificatiu nivell A2 català
4. Justificant pagament drets examen
5. Documentació justificatiuva mèrits
6. Currículum vitae


Subir