25/01/2022 15:49:57
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT ACOMPANYANT TRANSPORT ESCOLAR


Fecha publicación: 08/07/2019

Fecha de Actualización: 08/10/2021

Expediente: 5693/2019

Observaciones: Publicació convocatòria BOPT número inserció CVE 2019-05805 de data 3 de juliol de 2019
Publicació extracte convocatòria DOGC número 7910 de data 4 de juliol de 2019

Termini instàncies: A partir del 5 de juliol de 2019 i de manera permanent.

Documentació que s'ha de presentar:
1. Instància
2. Document justificatiu nivell estius: certificat escolaritat.
3. Document justificatiu nivell A2 català
4. Justificant pagament drets examen
5. Documentació justificatiuva mèrits
6. Currículum vitae


Subir