22/10/2019 15:27:48
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA TÈCNIC/A MITJÀ/NA SANCIONS, TORN RESERVAT A PROMOCIÓ INTERNA


Fecha publicación:08/07/2019

Fecha de Actualización:17/10/2019

Expediente:6359/2019

Observaciones:Dades convocatòria:

Publicació convocatòria BOPT de 3 de juliol de 2019 número inserció CVE 2019-05804
Publicació extracte convocatòria DOGC número 7910 de 4 de juliol de 2019

Termini instàncies: Del 5 al 24 de juliol de 2019

Documentació a aportar:
1. Document justificatiu nivell estudis exigit.
2. Document justificatiu nivell C1 català
3. Annex declaració mèrits.

Termini esmenes: Del 16 al 29 d'agost de 2019 ambdós dies inclosos. No s'ha presentat cap esmena en aquest termini, el llistat provisional esdevé definitiu.
COMPOSICIÓ TRIBUNAL:
President: Enric Daniel Ollé Bidó
Vocals: Elena Mas Salguero
Joaquim Besora Agrelo (designat per EAPC)
Secretària: Montserrat Samper Alegret

DATA SEGON EXERCICI FASE OPOSICIÓ: Dia 8 d'octubre de 2019 a les 9.30h a la Sala Mediterrània del TAS de l'Ajuntament de Salou.


Subir