17/08/2019 14:38:26
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA TÈCNIC/A MITJÀ/NA SANCIONS, TORN RESERVAT A PROMOCIÓ INTERNA


Fecha publicación:08/07/2019

Fecha de Actualización:14/08/2019

Expediente:6359/2019

Observaciones:Dades convocatòria:

Publicació convocatòria BOPT de 3 de juliol de 2019 número inserció CVE 2019-05804
Publicació extracte convocatòria DOGC número 7910 de 4 de juliol de 2019

Termini instàncies: Del 5 al 24 de juliol de 2019

Documentació a aportar:
1. Document justificatiu nivell estudis exigit.
2. Document justificatiu nivell C1 català
3. Annex declaració mèrits.

Termini esmenes: Del 16 al 29 d'agost de 2019 ambdós dies inclosos.


Subir