19/08/2019 15:58:55
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT PROFESSORS/ES UEC (Unitat Escolarització Compartida)


Fecha publicación:05/02/2019

Fecha de Actualización:08/07/2019

Expediente:10702/2018

Observaciones:CRONOLOGIA:
Publicació anunci i bases al BOPT: Inserció 20169-01072 de data 5 de febrer de 2019
Publicació extracte convocatòria DOGC: Número 7805 de 7 de febrer de 2019
Termini presentació instàncies: De manera permanent a partir del dia 8 de febrer de 2019

Documentació a aportar:
DNI o equivalent
Nivell estudis exigit: llicenciatura o grau en PEDAGOGIA O PSICOLOGIA, no s'admetrà cap altra titulació.
Certificat nivell C1 català (si és te)
Màster en formació de professorat o certificat d'aptitud pedagògica
Currículum vitae
Documents justificatius de mèrits que es vulguin presentar segons fase concurs bases de la convocatòria.
Justificat pagement drets examen o documentació per exempció.

IMPORTANT: Al BOPT de 25-6-19 amb número inserció CVE 2019-05584 s'ha publicat modificació de les bases específiques d'aquest procés selectiu. Aquesta modificació afecta al decret d'aspirants admesos i exclosos i el més aviat possible és modificarà i publicarà el certificat de les llistes completes d'admesos i exclosos.

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Certificado de Nivel de Catalán exigido (ver bases Obligatorio Ambas
Copia DNI Obligatorio Ambas
Currículum vitae Si procede Ambas
Documentación de méritos alegados Obligatorio Ambas
Documento acreditativo del nivel de estudios exigido (ver bases) Obligatorio Ambas
Máster de formación del profesorado o Certificado de aptitud pedagógica Obligatorio Ambas

Subir