Saltar al contingut Saltar a la navegació

Portal toolbar

Sede electrónica
19/06/2024 15:22:13  

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT PROFESSORS/ES UEC (Unitat Escolarització Compartida)


Fecha publicación: 05/02/2019

Fecha de Actualización: 31/01/2024

Observaciones: CRONOLOGIA:
Publicació anunci i bases al BOPT: Inserció 20169-01072 de data 5 de febrer de 2019
Publicació extracte convocatòria DOGC: Número 7805 de 7 de febrer de 2019
Termini presentació instàncies: De manera permanent a partir del dia 8 de febrer de 2019

Documentació a aportar:
DNI o equivalent
Nivell estudis exigit:
1. Títol Superior d'Arts plàstiques i/o Títol Superior de Disseny en les seves diferents especialitats, o títols declarats equivalents.
2. Títol Superior en Conservació i Restauració de Bens Culturals, en les seves diferents especialitats.
3. Llicenciatura o grau en l'àmbit de les ciències, humanístiques o lletres.
4. Diplomatura en l'àmbit de les ciències, humanístiques o lletres.
5. Mestre de Taller en les diverses especialitats.

Certificat nivell C1 català (si és te)
Màster en formació de professorat o certificat d'aptitud pedagògica
Currículum vitae
Documents justificatius de mèrits que es vulguin presentar segons fase concurs bases de la convocatòria.
Justificat pagement drets examen o documentació per exempció.

El 2 d'octubre de 2019 s'ha publicat al BOPT amb número inserció CVE 2019-08606 l'anunci d'ampliació en una base de les bases específiques d'aquesta convocatòria en el sentit de selecció cobertura d'especialitats altres cossos professorat. El podeu consultar a continuació en aquesta convocatòria.

PER ACCEDIR A LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA D'AQUESTA CONVOCATÒRIA CLICA AQUÍ. Aquí podreu tramitar la vostra instància de manera electrònica, i també consultar el modelatge de la instància, annex declaració de mèrits per la tramitació de manera presencial i altra informació d'interès.

Documentos asociados a la publicación


Subir


Document Actions