19/08/2019 16:29:23
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CINC PLACES AGENT DE LA POLICIA LOCAL INCLOSES EN L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL 'ANY 2018 I 2019


Fecha publicación:05/08/2019

Fecha de Actualización:06/08/2019

Expediente:9635/2018

Observaciones:L'Ajuntament de Salou torna a convocar aquest procés selectiu. A continuació podreu consultar les noves bases específiques, la situació en que es troben els aspirants que ja van presentar la seva instància entre l'1 i el 20 de desembre de 2018 i la documentació necessària per particiar-hi.

A continuació fem públiques les NOVES bases específiques de la convocatòria per a l'accés mitjançant concurs-oposició lliure de 5 places d'agent de la Policia Local incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2018 i 2019. Les novetats en aquestes bases són: s'augmenta el número de places convocades, s'afegeixen nous apartats a la fase de concurs, es modifica requisit altura homes.

CRONOLOGIA DE LA CONVOCATÒRIA:

Anunci de convocatòria i bases específiques: Publicat al BOPT de data 5 d'agost de 2019 inserció CVE 2019-07119

Anunci de l'extracte de la convocatòria al DOGC número 7932 de data 5 d'agost de 2019

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: del 6 al 26 d'agost de 2019, ambdós inclosos

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
- DNI
- Nivell estudis exigit: ESO, Graduat Escolar, FP1 o equivalent.
- Nivell català: Certficiat nivell B2 català, si es té.
- Carnet conduïr A1 i B
- Compromís portar arma de foc
- Annex declaració responsable mèrits.
- Justificant pagament drets examen, menys en tramitació electrònica: 28€

ACLARACIÓ SOBRE REQUISIT CARNETS CONDUIR:

El carnet de conduïr B més 3 anys d'experiència convalida la conducció de motos fins a 125cc, per tant, qui es presenti només amb el carnet de conduir B amb 3 anys d'antiguitat complirà el requisit de carnets A1 i B.

IMPORTANT: Quan es publiqui el llistat provisional es publicarà també una petita modificació per error material a les bases específiques, a l'apartat annex exclusions mèdiques on posa altura homes 1.70m ha de dir 1.65m.


Subir