24/06/2019 19:54:47
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU QUATRE PLACES AGENT DE LA POLICIA LOCAL INCLOSES EN L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL 'ANY 2018


Fecha publicación:21/11/2018

Fecha de Actualización:13/02/2019

Expediente:9635/2018

Observaciones:A continuació fem públiques les bases específiques de la convocatòria per a l'accés mitjançant concurs-oposició lliure de 4 places d'agent de la Policia Local incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2018

CRONOLOGIA DE LA CONVOCATÒRIA:

Anunci de convocatòria i bases específiques: Publicat al BOPT número 223 de data 21 de novembre de 2018.

Anunci de l'extracte de la convocatòria al DOGC número 7759 de data 30 de novembre de 2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: de l'1 al 20 de desembre de 2018, ambdós inclosos

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
- DNI
- Nivell estudis exigit: ESO, Graduat Escolar, FP1 o equivalent.
- Nivell català: Certficiat nivell B2 català, si es té.
- Carnet conduïr A1 i B
- Compromís portar arma de foc
- Annex declaració responsable mèrits.
- Justificant pagament drets examen, menys en tramitació electrònica: 28€

ACLARACIÓ SOBRE REQUISIT CARNETS CONDUIR:

El carnet de conduïr B més 3 anys d'experiència convalida la conducció de motos fins a 125cc, per tant, qui es presenti només amb el carnet de conduir B amb 3 anys d'antiguitat complirà el requisit de carnets A1 i B.

IMPORTANT: Aquest procés selectiu queda paralitzat a l'espera de possible modificació de les bases específiques de la convocatòria que podria provocar tornar a convocar i obrir termini instàncies, el més aviat possible es comunicarà la decissió pressa per la Corporació. Disculpeu les molèsties que us pugui ocasionar.

PREVISIÓ: Un cop es modifiquin les bases específiques d'aquesta convocatòria, al haver-hi una modificació de l'apartat de requisits, serà necessari tornarà a obrir termini instàncies, com el curs bàsic d'agent a l'ISPC no s'inicia fins setembre, ara la prioritat és convocar el procés selectiu de 14 places d'agent interí per època Setmana Santa i Estiu (nomenament interí de 6 mesos) i després es continuarà amb aquesta convocatòria.


Subir