23/02/2019 08:10:04

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA SOTS-INSPECTOR TORN RESERVAT A PROMOCIÓ INTERNA


Fecha publicación:31/10/2018

Fecha de Actualización:25/01/2019

Expediente:9608/2018

Observaciones:CRONOLOGIA DE LA CONVOCATÒRIA:
Anunci publicació convocatòria i bases específiques al BOPT número 209 de 31 d'octubre de 2018
Anunci publicació extracte convocatòria al DOBC número 7738 de 31 d'octubre de 2018

Termini presentació instàncies: De l'1 al 20 de novembre de 2018

REQUISITS:
Nivell estudis exigit: batxillerat o equivalent
Nivell català exigit: Nivell C1 català
Ser funcionari de carrera de l'Ajuntament de Salou en la categoria immediatament inferior amb antiguitat mínima dos anys al mateix ajuntamet.

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIA: De l'1 al 20 de novembre de 2018 ambdós dies inclosos. La instància i la resta de documentaició s'ha de presentar de manera electrònica.
TERMINI ESMENES: Del 17 de desembre de 2018 al 2 de gener de 2019.

DATA EXERCICIS:
Segon exercici: Dia 25 de febrer de 2019 a les 10.00h a la planta baixa de la Comissaria de la Policia Local de Salou.


Subir