20/04/2019 02:15:58
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

SEGONA CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL TÈCNICS/QUES ADMINISTRACIÓ GENERAL


Fecha publicación:31/10/2018

Fecha de Actualización:11/03/2019

Expediente:9619/2018

Observaciones:CRONOLOGIA CONVOCATÒRIA:
Anunci publicació convocatòria i bases específiques al BOPT número 209 de 31 d'octubre de 2018.
Anunci publicació extracte convocatòria al DOGC número 7738 de 31 d'octubre de 2018.

Termini presentació instàncies: De l'1 del 20 de novembre de 2018 ambdós dies inclosos.

NOU: Termini per presentar al·legacions: del 23 de gener al 6 de febrer de 2019 (ambdós inclosos)

REQUISITS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
Nivell estudis exigit: doctor, llicenciat o grau en dret, ciències polítiques, econòmiques o empresarials, intendent mercantil o actuari.
Nivell català exigit: nivell C1 català.
Nivell superior castellà per no espanyols.
Annex declaració responsable mèrits.
Documentació justificatiu abonar drets examen o exempció pagament.


Subir