20/04/2019 02:36:45
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU D'UNA PLAÇA DE DELINEANT INTERÍ/NA


Fecha publicación:24/07/2018

Fecha de Actualización:19/11/2018

Expediente:4871/2018

Observaciones:CRONOLOGIA DE LA CONVOCATÒRIA:

Anunci publicació extracte convocatòria al DOGC número 7668 de 20 de juliol de 2018.

Anunci publicació convocatòria i bases específiques al BOPT número 143 de 24 de juliol de 2018.

Termini presentació instàncies: Del 25 de juliol al 13 d'agost ambdós dies inclosos.

REQUISITS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
Nivell estudis: FPII en Delineació o equivalent
Nivell C1 català
Nivell superior castellà per a no espanyols
Carnet B conduir
Annex de declaració responsable de mèrits
Document justificatiu abonar drets examen o exempció pagament.

TERMINI ESMENES: Del 26-09-18 al 09-10-18 ambdós dies inclosos.

Documentos asociados a la publicación


Subir