23/02/2019 07:27:25

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU DOS PLACES AGENT DE LA POLICIA LOCAL INCLOSES EN OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2017


Fecha publicación:07/03/2018

Fecha de Actualización:28/06/2018

Expediente:2556/2018

Observaciones:A continuació fem públiques les bases específiques de la convocatòria per a l'accés mitjançant concurs-oposició lliure de 2 places d'agent de la Policia Local incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2017.

CRONOLOGIA DE LA CONVOCATÒRIA:

Anunci sobre la publicació de les bases específiques d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona: tràmit realitzat, BOPT número 41 de data 27 de febrer de 2018.

Anunci de l'extracte de la publicació de les bases específiques d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): Tràmit realitzat, DOGC número 7582 de 20 de març de 2018.

Anunci de la CONVOCATÒRIA d'aquest procés selectiu al BOPT: BOPT número 66 de data 5 d'abril de 2018.

Anunci de la CONVOCATÒRIA de manera extractada al DOGC: DOGC número 7590 de data 3 d'abril de 2018.

Termini presentació instàncies: Del 6 al 25 d'abril de 2018 ambdós dies inclosos.

TERMINI ORIENTATIU CONVOCATÒRIA: entre finals de març a principis de maig de 2018

REQUISITS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
1. Nivell estudis: ESO, Graduat Escolar o FPII
2. Nivell català: Certificat nivell B2 català, si no es té, farà la prova de català.
3. Carnet B conduir.
4. Document compromís portar armes de foc.
5. Annex declaració responsable mèrits.
6. Document justificatiu pagament drets examen: a caixa Ajuntament, gir postal o transferència bancària, o documentació exempció pagament segons base 14 bases específiques.

TERMINI ESMENES: Del 4 al 17 de maig ambdós dies inclosos s'obre el termini d'esmenes d'aquest procés selectiu.

Documentos asociados a la publicación

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Annex declaració responsable mèrits / Anexo declaración responsable méritos Opcional Ambas
Certificat de català o equivalent / Certificado de catalán o equivalente Opcional Ambas
Compromís portar armes de foc / Compromiso armas de fuego Obligatorio Ambas
Document certificatiu d'excempció de pagament (veure article 14 bases específiques) / Documento certificativo de exempción de pago (ver artículo 14 bases específicas) Opcional Ambas

Subir